Μετά από την εξέταση των μελετών και παρεμβάσεων που πραγματοποίησε ο Δήμος Έδεσσας για την πυρασφάλεια και τα θέματα οικοδομικής άδειας, δόθηκε άδεια λειτουργίας στο ΔΑΚ Έδεσσας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΑΚ