επαλεπασΜε βάση το υπ αριθμ. πρωτ. 125257/Δ2/09-09-2013 έγγραφο του Υπ. Παιδείας &  Θρησκευμάτων καλούμε τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑΛ. – ΕΠΑΣ και για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, να καταθέσουν τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο γραφείο 18 (τηλ 2381022965) της Δ.Δ.Ε. Πέλλας.

Το πλήθος των ωρομισθίων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και σχολείο καθώς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  έχει ως εξής :

                                      

ΠΛΗΘΟΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1

ΠΕ14.01-ΙΑΤΡΟΙ –ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

2ο ΕΠΑΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 13-09-2013 KAI ΩΡΑ 12.00

                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ