λεωφορεία εξετάσειςΑπό τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται

ότι οι θεωρητικές εξετάσεις  Π.Ε.Ι. Λεωφορείων και Φορτηγών, που θα διεξαχθούν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, θα είναι σύμφωνες με τις αλλαγές που έγιναν τόσο στην ύλη του εγχειριδίου όσο και στο ερωτηματολόγιο/μελέτες περιπτώσεων. Οι αλλαγές αυτές  υπάρχουν στην εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, με αριθμό ανάρτησης  ΑΔΑ: ΒΛ451-6Θ3.