Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι κατά το μήνα Ιούλιο 2013, η υπηρεσία διενήργησε ελέγχους και ανέπτυξε δράσεις στους τομείς ευθύνης της ως εξής:

ελεγχοι εμπο 

1. Εκδόθηκαν 69 άδειες παραγωγών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.

2. Χορηγήθηκαν 2 βεβαιώσεις που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο.

3. Θεωρήθηκαν και ελέγχθηκε η ορθή συμπλήρωση 38 βιβλίων διακίνησης καυσίμων.

4. Θεωρήσεις βιβλίων ιχνηλασιμότητας (οπωρ/κών – κρεάτων): 6

5. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε:

            Εστιατόρια – ταβέρνες : 1

            Ιχθυοπωλεία: 8

            Καταστήματα ενδυμάτων και υποδημάτων:  1

            Κυλικεία: 1

            Σούπερ Μάρκετ: 1

            Κρεοπωλεία: 10

            Οπωροπωλεία: 38

            Λοιπά: 2

            Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: 1

            Πρατήρια Υγρών Καυσίμων: 12

            Επιχειρήσεις τροφίμων (καταστήματα λιανικής και διανομείς): 1

            Επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων: 2

 

6. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σε 460 επιχειρήσεις (καταστήματα, πωλητές λαϊκών αγορών κ.λπ.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 721 ζυγών, πλαστίγγων κ.λπ. και σε 51 επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα κ.λπ.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 415 αντλιών, μετρητών κ.λπ.

Σε 7 αιτήματα πρατηριούχων έγινε αρχικός έλεγχος 30 αντλιών υγρών καυσίμων.

 

 

 

 

 

7. Ελήφθησαν 22 δείγματα για εξέταση από το ΓΧΚ και τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (4 τροφίμων  και 18 υγρών καυσίμων).

8. Αποτελέσματα δειγματοληψιών τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων:

Δείγματα τροφίμων: 1 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

9. Διερευνήθηκαν 15 καταγγελίες – παράπονα.

10. Διαπιστώθηκαν 4 παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου.

11. Διαβιβάστηκαν  στον αρμόδιο εισαγγελέα 6 μηνυτήριες αναφορές.

12. Πραγματοποιήθηκαν επιδόσεις εγγράφων σε επιχειρήσεις: 7

13.  Πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι έλεγχοι :  Σε 2 πρατήρια υγρών καυσίμων ελέγχθηκε η ακρίβεια 6 μετρικών οργάνων όγκου –  επιφάνειας (αντλίες- μετρητές).

14.  Δεσμεύσεις (αθροιστικά ανά αιτία):

Σε 1 επιχείρηση δεσμεύτηκαν 13 κιλά μελιού διότι είχαν διατεθεί προς κατανάλωση σε μεγέθη συσκευασίας μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 146 της 7/2009 Αγ.Διάταξης.

15. Επιβλήθηκαν:

– Σε 1 επιχείρηση άμεσο πρόστιμο, συνολικού ύψους 2.000€ για αγορανομικές   παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08.

 Σε 1 επιχείρηση πρόστιμο με απόφαση Διευθυντή της Υπηρεσίας συνολικού ύψους 5.000€ για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με τον Ν.3668/08.

Σύνολο επιβληθέντων προστίμων: 7.000 €.

16. Άλλα άξια αναφοράς:

Οι δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις τροφίμων για το έτος 2013 πραγματοποιούνται βάση πρωτοκόλλου συνεργασίας της Υπηρεσίας μας με την              Β΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του ΓΧΚ.

Οι δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις χημικών και βιομηχανικών προϊόντων για  το έτος 2013 πραγματοποιούνται βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Τμημάτων Εμπορίου των Περιφερειών.