καρασμάνης10   Σε σειρά συγκεκριμένων ενεργειών έχει προβεί ο Γιώργος Καρασμάνης, από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι το νέο οργανόγραμμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), προβλέπει τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης και με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από την περασμένη Παρασκευή (20 Σεπτεμβρίου) βρίσκεται σε συνεχείς επαφές και διαβουλεύσεις με τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας των Γιαννιτσών και, παράλληλα, είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

          Ο βουλευτής χαρακτήρισε την πρόταση για συγχώνευση κατ’ αρχήν ως ανακόλουθη σε σχέση με όλες τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις ότι το Ινστιτούτο των Γιαννιτσών θα παρέμενε αυτόνομο. Επισήμανε δε ότι προ τετραμήνου, σε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσία του Υπουργού, ο βουλευτής έκανε ειδική αναφορά στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών και ζήτησε να μην εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε ιδιώτη και να διατηρήσει την αυτονομία του. Πρόταση που υποστηρίχτηκε και από το σύνολο των βουλευτών που συμμετείχαν. Την χαρακτήρισε επίσης ¨απαράδεκτη και εξωπραγματική¨ διότι, όπως τόνισε, οι δύο βασικοί πυλώνες της αγροτικής οικονομίας είναι η φυτική και η ζωική παραγωγή. Εν τούτοις, στο προαναφερθέν οργανόγραμμα, ενώ προτείνεται η δημιουργία μιας σειράς Ινστιτούτων, δεν προβλέπεται ούτε ένα αυτόνομο Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής.

          Ο Γιώργος Καρασμάνης υπενθύμισε ότι, στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είχε συμπεριληφθεί πρόταση δική του για τον διακριτό ρόλο που πρέπει να έχει η ζωική παραγωγή στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της συνεχούς ποιοτικής βελτίωσης των προϊόντων.

          Η ηγεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, δήλωσε στον βουλευτή ότι κατ’ αρχήν πρόκειται για πρόταση συγχώνευσης και όχι για απόφαση και, μάλιστα, ότι και ως πρόταση αφορά μία μορφή ¨λογιστηριακής¨ συγχώνευσης. Υπογράμμισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί ο ρόλος και η λειτουργία του Ινστιτούτου Γιαννιτσών, απεναντίας, θα αναβαθμιστεί σε Πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο στα Βαλκάνια, παράλληλα με την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του. Επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έκαναν δεκτή την πρόταση του βουλευτή, το Ινστιτούτο Γιαννιτσών να στελεχωθεί με ικανό αριθμό ερευνητών από τους εκατό που από το Υπουργείο προτείνεται να προσληφθούν.

          Σε κάθε περίπτωση, ο Γιώργος Καρασμάνης δήλωσε απερίφραστα ότι εμμένει στην πλήρη αυτονομία του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών και ήδη, κατέθεσε στη Βουλή σχετική Ερώτηση η οποία και επισυνάπτεται.  

 

                                                      

 

 

 Αθήνα,  24 Σεπτεμβρίου 2013

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ΘΕΜΑ:  «Ποίοι και γιατί θέλουν να υποβαθμίσουν το Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών»;

  Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί της αυτοτελούς διατήρησης του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών Πέλλας – που αποτελεί σήμερα το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο στον τομέα της ζωοτεχνικής έρευνας στη χώρα μας – στο υπό κατάρτιση Οργανόγραμμα του νεοσύστατου Οργανισμού ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προωθείται, σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, η συγχώνευση του Ινστιτούτου Γιαννιτσών με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης με την επωνυμία Ινστιτούτο Επιστήμης των Ζώων και Κτηνιατρικών Ερευνών και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

        Η κίνηση αυτή από επιστημονικής, τεχνικής, δεοντολογικής, διοικητικής και ουσιαστικής πλευράς όχι μόνο είναι επιεικώς άστοχη, αλλά ενδεχομένως να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ιδιοτελών επιδιώξεων

        – Σε παγκόσμιο επίπεδο η ζωική παραγωγή και η κτηνιατρική αποτελούν δύο ξεχωριστές επιστήμες, με διακριτούς ρόλους και προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την πρωτογενή παραγωγή. Άλλωστε και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάρχουν δύο ξεχωριστές διευθύνσεις για τη ζωική παραγωγή και την κτηνιατρική, ενώ στη χώρας μας, όπως και σε άλλες προηγμένες χώρες αποτελούν διαφορετικό φορέα οι ζωοτεχνικές και κτηνιατρικές εταιρίες.

        – Υπάρχει επισήμως κάθετη διαφωνία τόσο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, όσο και της Σχολής Γεωπονίας του ΑΠΘ σε μια τέτοια εξέλιξη.

        – Το επιστημονικό και το διοικητικό συμβούλιο του πρώην ΕΘΙΑΓΕ – το οποίο συγχωνεύτηκε στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – είχε υποβάλει σχέδιο Οργανογράμματος στο οποίο σαφώς προβλεπόταν η αυτόνομη λειτουργία του Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, με έδρα τα Γιαννιτσά.

        – Ο αριθμός των υφιστάμενων ερευνητών στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών, δεν είναι σήμερα επαρκής, και επιβάλλεται να στελεχωθεί με περισσότερους, που μπορούν προέλθουν από τις 100 νέες προσλήψεις που έχουν εξαγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ώστε να λειτουργεί αυτόνομα.

 

 

 

        – Το Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες του σε προσωπικό, εφόδια και λειτουργία. Παράλληλα, αποτελεί πηγή σημαντικών εσόδων για το κράτος, αφού οι διάφορες αναπτυξιακές του δραστηριότητες υπερβαίνουν τα 600.000 ευρώ ετησίως.

        –  Έχει αποδεδειγμένα στα 62 χρόνια λειτουργίας του  (ιδρύθηκε το 1951) συνεισφέρει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Είναι το μοναδικό θεματικό Ινστιτούτο που έχει απομείνει στη χώρα μας, αφού έκλεισαν όλοι οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας που ασχολούνταν με τη ζωική παραγωγή. Έχει στη διάθεση του σειρά εγκαταστάσεων, ζωικό κεφάλαιο, μηχανολογικούς εξοπλισμούς και ένα μεγάλο αγρόκτημα, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη ζωοτεχνική έρευνα.

ΕΠΕΙΔΗ, με δεδομένο ότι ο κλάδος της εγχώριας κτηνοτροφίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθιά κρίση.

ΕΠΕΙΔΗ η Εφαρμοσμένη Κτηνοτροφική Έρευνα αλλά και η εκπαίδευση, δεν μπορεί να γίνεται σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά δίπλα και μαζί με τους κτηνοτρόφους, σε σύγχρονες και επαρκώς εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, με μεγάλο αριθμό ζώων για τη διεξαγωγή πειραμάτων υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων ερευνητών – προϋποθέσεις τις οποίες πληροί τα το Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών

ΕΠΕΙΔΗ όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου έχουν δεσμευτεί ότι το Ινστιτούτο Γιαννιτσών θα παραμείνει και θα λειτουργεί αυτόνομα,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Εάν συμμερίζεται και υιοθετεί τις προτάσεις της διοίκησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για συγχώνευση του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης σε ένα νέο Ινστιτούτο με έδρα τη Θεσσαλονίκη;

        Εάν θεωρεί πως μια τέτοια ενέργεια θα συμβάλει στην ποιοτική ανάπτυξη της εγχώριας κτηνοτροφίας ή απλώς υποβοηθά συντεχνιακά και άλλα συμφέροντα και υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες;

          Εάν όχι, παρακαλείται να δεσμευτεί σήμερα, ότι το Ινστιτούτο των Γιαννιτσών θα παραμείνει αυτόνομο και αν και πώς θα αναβαθμιστεί, για να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην Ελληνική Κτηνοτροφία.

 

 Ο Ερωτών

 

Γιώργος Καρασμάνης

Βουλευτής Πέλλας