ιαματικαΓια την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2013, θα φιλοξενηθούν άτομα ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ σε κατασκηνώσεις όπως παρακάτω:

 

Ιαματικά Λουτρά Ν. Απολλωνίας: από 01.10.2013 έως 11.10.201               Άτομα: 50

Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο.

 

Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας (Πέλλα): από 20.10.2013 έως 30.10.2013   Άτομα: 25 

Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο.

 

Λουτρά Σιδηροκάστρου: από 21.10.2013 έως 31.10.2013                            Άτομα: 40

Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο.  

 

Οι εγγραφές θα γίνονται στη Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινων. Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας στην

 

Έδεσσα (Διοικητήριο), στο γραφείο – 6 – τηλ. 2381351283 από τη Δευτέρα 23.09.2013

 

Οι κατασκηνωτές θα επιβαρυνθούν τα έξοδα μετακίνησής τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 

  1. Φωτοαντίγραφο το εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους

 

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

  1. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.

 

  1. Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

 

  1. Ιατρική γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του δικαιούχου και θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία ή πηλοθεραπεία.

 

  1. Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου Καρδιολόγου Κρατικού ιατρού από την οποία να προκύπτει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της λουτροθεραπείας ή πηλοθεραπείας.

 

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ