Των τριών Ιεραρχών (Γενικό Λύκειο)
Των τριών Ιεραρχών (Γενικό Λύκειο)

 

Το εκκλησάκι της Αγίας Άννης
Το εκκλησάκι της Αγίας Άννης

 

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου

 

Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου
Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου

 

Το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας όπου πολλοί στρατιώτες έχουν προσευχηθεί για τη ζωή τους. Ο στρατιώτης που το έχτισε πριν πολλά χρόνια ήλθε και το είδε συγκινημένος εφέτος, σήμερα 65 ετών!
Το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας όπου πολλοί στρατιώτες έχουν προσευχηθεί για τη ζωή τους. Ο στρατιώτης που το έχτισε πριν πολλά χρόνια ήλθε και το είδε συγκινημένος εφέτος, σήμερα 65 ετών!

 

Ο Άγιος Νικόλαος στο παλαιό Στρατόπεδο των Διαβιβαστών
Ο Άγιος Νικόλαος στο παλαιό Στρατόπεδο των Διαβιβαστών

 

Ηρώο Πεσσόντων από την ένδοξη ιστρία της ΙΙ Μεραρχίας Πεζικού καθώς και της Παρθένας της Εδεσσαίας όπου αρνήθηκε να παντρευτεί και να αποποιηθεί τον Χριστιανισμό με συνέπεια να βρει μαρτυρικό θάνατο.
Ηρώο Πεσσόντων από την ένδοξη ιστορία της ΙΙ Μεραρχίας Πεζικού καθώς και της Παρθένας της Εδεσσαίας όπου αρνήθηκε να παντρευτεί και να αποποιηθεί τον Χριστιανισμό με συνέπεια να βρει μαρτυρικό θάνατο.

 

εξωκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου
εξωκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου

 

Ιερός Ναός Αναστάσεως στα νεκροταφεία μας
Ιερός Ναός Αναστάσεως στα νεκροταφεία μας

 

ξωκκλήσι Κωνσταντίνου και Ελένης
ξωκκλήσι Κωνσταντίνου και Ελένης

 

Το εξαιρετικής ομορφιάς εξωκκλήσι Προφήτης Ηλίας
Το εξαιρετικής ομορφιάς εξωκκλήσι Προφήτης Ηλίας

 

η όμορφη βρύση του Προφήτη Ηλία
η όμορφη βρύση του Προφήτη Ηλία

 

IF

 

Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης
Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης