εξετάσεις        1.         Σας υπενθυμίζουμε ότι όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ΚΠΓ Νοεμβρίου 2013, δύνανται να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη ΔΔΕ Πέλλας δι’ εκπροσώπου με απλή εξουσιοδότηση προς τον φέροντα τα έγγραφα.

                                   2.      Προθεσμία υποβολής έως και τη Δευτέρα 30-09-2013