ακτινίδιαΗ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής  Π.Ε. Πέλλας σας γνωρίζει τα παρακάτω:          

1.         Απαγορεύεται αυστηρά  η συγκομιδή , τυποποίηση και διακίνηση ακτινιδίων καθώς αυτά  δεν έχουν φτάσει σε  ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας.

2.        Η συγκομιδή ακτινιδίων επιτρέπεται ύστερα από σχετική άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής Π.Ε. Πέλλας  κατόπιν επιτόπιων ελέγχων, σε κάθε αγροτεμάχιο, του βαθμού ωριμότητας αυτών.

3.        H Επιτροπή ελέγχου θα πραγματοποιεί καθημερινούς και απροειδοποίητους ελέγχους σε αγροτεμάχια ακτινιδίων με σκοπό τον έλεγχο των παραγωγών που συγκομίζουν χωρίς την άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με τον βαθμό ωριμότητας.

4.         Οι παραβάτες παραγωγοί ή διακινητές θα παραπέμπονται στην επιτροπή επιβολής κυρώσεων και θα αντιμετωπίζουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις  ( πρόστιμο έως 30.000 ).

                                                                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                            ΤΡΥΦΩΝ  ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ