μακεδονια παλλασΗ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Π.Κ.Μ., στο πλαίσιο της φετινής προεδρίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013»,  που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, διοργανώνουν την 5η συνεδρίαση της επιτροπής τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, στις 10 το πρωί, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς (αίθουσα Αριστοτέλης), στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα προεδρεύσει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το υλικό του φακέλου διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

Πρόγραμμα

10.00 – 10.30

Προσέλευση – Εγγραφές συμμετεχόντων

 

10.30 10.40

Έναρξη συνεδρίασης / Διαπίστωση απαρτίας / Έγκριση ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

 

10.40 11.10

Εισήγηση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,

Απόστολου Γ. Τζιτζικώστα, Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

Εισήγηση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,

Αριστείδη Γιαννακίδη

 

 

Εισήγηση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,

Γεωργίου Δακή

 

 

 

11.10 11.40

Πρόοδος Υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007-2013

Πρόοδος εφαρμογής ανά άξονα προτεραιότητας

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

11.40 11.50

Πορεία έργων προτεραιότητας

Παρακολούθηση κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+2 / ν+3

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 

11.50 12.20

Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 και προετοιμασία κλεισίματος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007-2013

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

12.20 13.20

Τοποθετήσεις εκπροσώπων Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τοποθετήσεις μελών Επιτροπής Παρακολούθησης

 

13.20 13.30

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Η μέχρι σήμερα πορεία της προετοιμασίας για την περίοδο 2014-2020

Επόμενα βήματα

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού, Στρατηγικής & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

 

13.30 – 14.15

Συζήτηση / Αποφάσεις – Συμπεράσματα