ανεργιαΤο ΕΚ υποστήριξε σήμερα πως σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η ΕΕ δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν με τα δύο ψηφίσματα που ενέκριναν τη λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν, μεταξύ άλλων, την κινητικότητα των νέων και την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. Εισηγητής του ψηφίσματος της επιτροπής Πολιτισμού ήταν ο ευρωβουλευτής κ. Γεώργιος Παπανικολάου (ΕΛΚ).

 

 

“Οφείλουμε να αναστρέψουμε τη σημερινή πραγματικότητα που τα υπερβολικά ποσοστά ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη υποχρεώνουν τη νεολαία να μεταναστεύει συντελώντας στην απώλεια του παραγωγικότερου ιστού μιας χώρας. (…) Οι βασικές αρχές για την επόμενη περίοδο, οι τίτλοι της στρατηγικής αυτής συνοψίζονται στις εξής λέξεις: εκπαίδευση, απασχόληση, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, χρηματοδότηση, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και συμμετοχή’, υπογράμμισε ο εισηγητής του ψηφίσματος της επιτροπής Πολιτισμού, κ. Γεώργιος Παπανικολάου (ΕΛΚ).

 

“Πέρα από τις εγγυήσεις για τη νεολαία , η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική στρατηγική που θα περιλαμβάνει μέτρα όπως η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας των νέων”, δήλωσε η εισηγήτρια του ψηφίσματος της επιτροπής Απασχόλησης, Joanna Katarzyna Skrydlewska (ΕΛΚ, Πολωνία).

 

Τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, τα οποία αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας θέσης εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης ή μιας περιόδου πρακτικής άσκησης μετά από διάστημα τεσσάρων μηνών ανεργίας, δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε νέους κάτω των 25 ετών. Θα πρέπει να επεκταθούν και σε πτυχιούχους κάτω των 30 ετών, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές.

 

Τόνισαν επίσης την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ κάλεσαν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συστήματα που αναγνωρίζουν τις ικανότητες που αποκτούνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, του εθελοντικού έργου, της μαθητείας και του κοινωνικού έργου.

 

Ευρωπαϊκό ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

 

Στο ψήφισμα της επιτροπής Πολιτισμού, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα εμπόδια, προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες διασυνοριακής πρακτικής άσκησης στους νέους. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που αυξάνουν τις ποιοτικές συμβάσεις για περιόδους πρακτικής άσκησης και προωθούν την κινητικότητα και απασχολησιμότητα των νέων.

 

Τέλος στην εκμετάλλευση των ασκούμενων

 

Για να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των νέων ασκούμενων, η επιτροπή Απασχόλησης του ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, το οποίο θα περιλαμβάνει κριτήρια όσον αφορά την κατάλληλη αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας και την υγεία και ασφάλεια.