Το ΕΚ ανέβαλε σήμερα την ψηφοφορία του επί της αναθεώρησης της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πρώτη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να υπάρξει πρώτα μια συζήτηση στην ολομέλεια με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προεδρίας του Συμβουλίου.

 

 

μελέτηΤο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Andrea Zanoni (Φιλελεύθεροι, Ιταλία), προβλέπει την τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας προκειμένου κάθε δραστηριότητα που αφορά την εξερεύνηση και εξόρυξη μη συμβατικών υδρογονανθράκων να υπόκειται υποχρεωτικά σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης μέτρα για την πρόληψη των φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων και τη διασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού.