βέροιας νοσοκομείοΜε παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εξασφαλίστηκε η συναίνεση του Υπουργείου προκειμένου να δοθεί η προέγκριση για την υπογραφή της σύμβασης, με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση των εργασιών επέκτασης του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Βέροιας), συνολικού προϋπολογισμού 14.187.858 ευρώ.

Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και  εξαιτίας του γεγονότος ότι ο χρόνος αποπεράτωσής του ξεπερνάει την 31-12-2015, που είναι και η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, δε μπορούσε να λάβει έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης. Με την παρέμβαση του Περιφερειάρχη, διασφαλίστηκε ότι το έργο θα υλοποιηθεί και δε θα απενταχθεί, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες κατασκευής του θα ξεκινήσουν από την 1-1-2014, έτσι ώστε εάν δεν προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-12-2015, να μεταφερθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΣΕΣ 2014-2020.

«Η επέκταση του Νοσοκομείου της Βέροιας είναι ένα έργο απολύτως απαραίτητο για την τοπική κοινωνία της Ημαθίας το οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να ολοκληρωθεί. Μπροστά στον κίνδυνο απένταξης του έργου, κινηθήκαμε άμεσα και μεθοδικά και διασφαλίσαμε την απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να δοθεί προς χρήση στους πολίτες της Βέροιας. 

Το έργο αυτό αποτελεί χρόνιο αίτημα των πολιτών αλλά και των θεσμικών εκπροσώπων της περιοχής και η κατασκευή του  θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το επίπεδο περίθαλψης και ασφάλειας των νοσηλευομένων. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην αποτελεσματική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, προκειμένου να υλοποιήσουμε έργα πνοής, που δίνουν ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειάς μας και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.