πελλαΈνα σημαντικό έργο ψηφιακής τεχνολογίας ξεκινά να υλοποιεί ο Δήμος Έδεσσας, με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Έδεσσας.

Το έργο με τίτλο «Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας» είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής ξενάγησης στον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής, διαδραστική προβολή των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των επισκεπτών, όπως κάρτα επισκέπτη, ψηφιακό εισιτήριο και ηλεκτρονική ατομική ξενάγηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προβολή και αξιοποίηση της Ζώνης Νερού της πόλης της Έδεσσας που οριοθετείται από τους Καταρράκτες και το Βαρόσι, ενώ σημαντικό πλαίσιο αναφοράς του έργου αποτελούν η λίμνη Βεγορίτιδα, ο παραδοσιακός οικισμός του παλαιού Αγίου Αθανασίου και το Χιονοδρομικό Κέντρο.

Το έργο με τίτλο «Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας» αποτελεί ένα από τα στοιχεία του γενικότερου σχεδιασμού για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ έχει αλληλεπιδράσεις και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα με έργα που ήδη υλοποιούνται.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ

 

Προϋπολογισμός: 148.280,00 € (με ΦΠΑ) , 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ)

Διάρκεια: 12 μήνες

 

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η χρήση των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων (διαδίκτυο, έξυπνα τηλέφωνα, έξυπνες ετικέτες, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, κιόσκια) για την οργανωμένη καταγραφή, προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος στην περιοχή του νέου διευρυμένου Δήμου Έδεσσας.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες και το πολυμεσικό περιεχόμενο , που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του υπό ανάθεση έργου θα ενημερώνουν, θα γοητεύουν και θα προσκαλούν τον «ψηφιακό» ταξιδιώτη, και ταυτόχρονα θα διευκολύνουν και θα πληροφορούν το «πραγματικό» επισκέπτη της περιοχής. Επιπλέον μέσω στοχευμένης και έγκυρης συνδυασμένης τουριστικής και πολιτιστικής πληροφόρησης και διαφήμισης θα στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις (χιονοδρομικό κέντρο, τοπικούς παραγωγούς, καταλύματα, εστιατόρια, παραδοσιακά εμπορικά καταστήματα κ.α.) 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προβολή και αξιοποίηση της Ζώνης Νερού που βρίσκεται στη πόλη της Έδεσσας στη περιοχή που οριοθετείται από τους «Καταρράκτες» και την «Ιστορική Συνοικία της Πόλης (Βαρόσι)» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα αξιοθέατα – σημεία πολιτιστικού, τουριστικού και

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος:

1. Μουσείο Νερού:

2. Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο

3. Ιστορική Συνοικία της Πόλης (Βαρόσι)

4. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ

Επιπλέον στο προβαλλόμενο πολιτιστικό-αθλητικό προϊόν της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνονται, και οι σημαντικότερες τοποθεσίες του σημερινού Δήμου Βεγορίτιδας:

5. Λίμνη Βεγορίτιδα

6. Παραδοσιακός Οικισμός Παλαιού Άγιου Αθανάσιου

7. Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρρα

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν οι εξής ενότητες ψηφιακών υπηρεσιών:

 

1. Ψηφιακή ξενάγηση στο πολιτισμό και την ιστορία, προβολή του πολιτιστικού προϊόντος.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

i. Διαχείριση και προβολή πολυμεσικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

(διαχείριση-τεκμηρίωση-προβολή τεκμηρίων & συλλογών Λαογραφικού Μουσείου

και παραγόμενου ψηφιακού πολυμεσικού αποθέματος),

ii. Εικονική ξενάγηση στο πολιτισμό και την ιστορία,

iii. Ψηφιακές διαδρομές ιστορίας, πολιτισμού & αθλητισμού

iv. Ανάπτυξη και διάχυση και δημιουργία πολιτιστικού περιεχομένου από τους χρήστες (UserGeneratedContent, SocialLocationbasedContentManagementSystem)

v. Ηλεκτρονικό εργαστήρι ανάπτυξης θεματικών δράσεων

 

2. Διαδραστική προβολή της Ζώνης Νερού & Πολιτισμού, εκπαίδευση. Περιλαμβάνει τις

ακόλουθες υπηρεσίες:

i. Ψηφιακό Παιχνίδι Ιστορίας & Πολιτισμού. Υπηρεσίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης με τη χρήση διαδραστικών παιχνιδιών

ii. Ψηφιακό Μουσείο Νερού. Υπηρεσίες επαυξημένης πραγματικότητας με χρήση πολυμεσικού περιεχομένου για τα σημεία ενδιαφέροντος

iii. Πολυμεσικές παρουσιάσεις στους χώρους του Μουσείου Νερού.

 

3. Ψηφιακές Υπηρεσίες εξυπηρέτησης επισκεπτών. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

i. Κάρτα επισκέπτη – σχεδιασμός ταξιδιού

ii. Διαδραστική & στοχευμένη πληροφόρηση

iii. Διοικητική πληροφόρηση

iv. Ψηφιακό εισιτήριο με χρήση QR code ή άλλων αντίστοιχων εφαρμογών

v. Ηλεκτρονική ατομική ξενάγηση