Ο Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης στη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΣτην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, προήδρευσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

 

Η συνεδρίαση είχε ως κεντρικό θέμα την πρόοδο υλοποίησης του Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 και την πορεία των έργων προτεραιότητας. Επίσης συζητήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και η προετοιμασία για την εκκίνηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ. 2014-2020), δηλαδή του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ο κ. Θεοδωρίδης ως αρμόδιος για τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό και το Σχεδιασμό της Π.Κ.Μ. επισήμανε στο περιθώριο της συνεδρίασης: «Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σημαντικές παρεμβάσεις για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε αγαστή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ.Τζιτζικώστα και την Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Ωραιοπούλου και θα συνεχίσουμε και τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ώστε με την ένταξη και υλοποίηση έργων σε όλη την Π.Κ.Μ. να εκμεταλλευτούμε και να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους πόρους του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης».

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης στη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος-1Παραβρέθηκαν στη σύσκεψη ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Αθ. Καρούντζος, οι κ.κ. Περιφερειάρχες Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας Αρ. Γιαννακίδης και Γ. Δακής, θεσμικοί παράγοντες, εκπρόσωποι Υπουργείων, Δήμων, Επιμελητηρίων και υπηρεσιακά στελέχη των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και των τριών Περιφερειών.