8ο δημοτικόΟ νεοσύστατος Πολιτιστικός Σύλλογος << Άγιος Λουκάς >> θέλοντας να διατηρήσει τους παραδοσιακούς χορούς στις συνειδήσεις της σημερινής γενιάς, παλαιότερης και νεότερης παραδίδει μαθήματα αυτών των χορών στο σύνολο τους. Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται στο χώρο του 8ου δημοτικού σχολείου κάθε δεύτερα και τετάρτη από 18.30 μέχρι τις 22.00 για ενήλικες και κάθε σάββατο 17.30 για ανήλικες. Περισσότερες πληροφορίες από του χοροδιδασκάλους στα τηλέφωνα Νίκο Ουζούνη 6977398562 Θωμά Ουζούνη 6970439845 καθώς και την πρόεδρο του συλλόγου Σιπάκη Πασχαλίνα 6936228350.