ταπ2Ανοιχτή Συνάντηση Ενημέρωσης για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑPπου διέρχεται από το Δήμο Σκύδρας και αφορά συγκεκριμένα τη διαδικασία << Επικαιροποίησης των κτηματολογικών δεδομένων >> θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 κι ώρα 18:30.

Η ενημέρωση οργανώνεται και υλοποιείται με ευθύνη του αρμόδιου φορέα που είναι η Μακεδονική Εταιρεία Τεχνικών Μελετών.