δημ εδεσσαςΣας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 20.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.           Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έδρα του 9ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας.

2.          Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθμ. 102/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας που αφορά τροποποίηση στο Ο.Τ. 39 του εγκεκριμένου σχεδίου Έδεσσας.

3.          Αναστολή περαιτέρω ενεργειών για τη σύναψη σύμβασης για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Έδεσσας σχολικού έτους 2012-13.

4.          Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Έδεσσας.

5.          Υποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο «Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

6.          Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίων».

7.          Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά Led».

8.          Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού του ειδικού σχολείου του ΕΕΕΕΚ και των τμημάτων ένταξης των σχολείων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης Έδεσσας».

9.          Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας».

10.           Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013. 

11.            Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2013.

12.           Επιβολή δικαιώματος βοσκής οικον. έτους 2013.

13.           Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 96/2013 έως 100/2013  αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν εκμισθώσεις ακινήτων για στέγαση Νηπιαγωγείων.

14.           Παράταση μίσθωσης του 1ου και 6ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.

15.           Παράταση μίσθωσης του 3ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.

16.           Παράταση μίσθωσης του 5ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.

17.           Παράταση μίσθωσης του 7ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.

18.           Αίτηση της ανώνυμης εταιρίας τηλεπικοινωνιών με τον διακριτικό τίτλο «VODAFONE» για παράταση της μισθωτικής διάρκειας και μείωση μισθώματος των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται στις περιοχές «Λούλκα» της Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου και «Μαύροι Βράχοι» της Τ.Κ. Περαίας.

19.           Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σωτήρας με απευθείας συμφωνία και καθορισμός των όρων αυτής.

20.           Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας.

21.           Οικονομική επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Ευ ζην».

22.           Απόδοση χρηματοδότησης στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για δαπάνες υλοποίησης θεσμού σχολικών τροχονόμων.

23.           Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

24.           Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Δήμου Έδεσσας για την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης φραγμάτων και συναφών έργων στην περιοχή “ΣΤΡΑΒΟΡΕΜΑ” του Δήμου Έδεσσας

25.           Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.

26.           Γνωμοδότηση για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου.

27.           Δημιουργία εκθεσιακού χώρου στην Τ.Κ. Καρυδιάς σχετικά με το Μακεδονικό αγώνα και τους Μακεδονομάχους της περιοχής Καπετάν Άγρα και Αντώνη Μίγκα.

28.           Αντικατάσταση ή μη δένδρων του πεζοδρομίου στην αφετηρία των ταξί επί της οδού Δημοκρατίας.

29.           Κοπή ή μη τεσσάρων δένδρων Ακακίας ποικ. Κων/πόλεως στην οδό 18ης Οκτωβρίου 44, για λόγους υγείας.

30.           Αντικατάσταση ή μη δένδρων Ακακίας ποικ. Κων/πόλεως στην Έδεσσα.

31.           Έγκριση της υπ΄αριθμ. 23/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2012».

32.           Έγκριση της υπ΄αριθμ. 43/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικού τιμολογίου ύδρευσης – αποχέτευσης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες».

33.           Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγύηση του Δήμου στη ρύθμιση των οφειλών της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε.» με το Ι.Κ.Α.

34.           Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση πολεμικών αποζημιώσεων στο Δήμο Έδεσσας από το γερμανικό κράτος.

35.           Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση OPENDAYS 2013.

36.           Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας.

37.           Ανακοινώσεις εγγράφων.