δημαρχειο σκυδραςΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση ,την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13:00 ,μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας και με την εξής θεματολογία :

1)      Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού ¨ Προμήθεια Ρυθμιστών Στροφών¨

2)      Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού ¨ Προμήθεια Υγρών Καυσίμων ¨.

3)      Έγκριση  Πρακτικών 2ο στάδιο Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Υπηρεσίας Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας σε άτομα 3ης ηλικίας Δήμου Σκύδρας.  

4)      Έγκριση Πρακτικών 3ο στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του έργου ¨Τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης του ύδατος για την ορθολογική διαχείριση της άρδευσης στο Δήμο Σκύδρας.

5)      ΄Εγκριση πρακτικών ¨ Προμήθεια σκυροδέματος ¨.

6)      Εισήγηση σύνταξης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014.

7)      Αποζημίωση επικειμένων κτισμάτων στην επέκταση ( Κωστελίδου Μαρίας).

8)      Αποζημίωση έκτασης λόγω επέκτασης Σχεδίου Σκύδρας ( Γολσουζίδου ).  

9)      Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση μήνυσης κατά Αθανασιάδη Ματθαίου λόγω καταστροφής οδοστρώματος δρόμου κοινής χρήσης και των σωληνώσεων ύδρευσης αυτού.

 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη διαδικασία μισθοδοτικών  διαφορών της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ –ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. κατά του Δήμου Σκύδρας και αγωγή για καταβολή αμοιβής.