φυσικόν αέριον Σκύδρα Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοϊδη Δημάρχου Σκύδρας και με την εξής θεματολογία :

1)      Απευθείας ανάθεση του έργου << Ανάπλαση Πλατείας ΤΑΞΙ >> .

2)      Έγκριση Πρακτικών του έργου << Κατασκευή Περιφερειακής Αντιπλημμυρικής Τάφρου στην Τ.Κ. Προφήτη Ηλία >> .

3)      Έγκριση Πρακτικών 2ου  Σταδίου Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του έργου με τίτλο << Τηλεμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης του Ύδατος για την Ορθολογική διαχείριση της ΄Αρδευσης στον Δήμο Σκύδρας >> .

4)      Καθορισμός Όρων Άνοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων.

5)      Καθορισμός Όρων Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο << Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στο Δήμο Σκύδρας >> .

6)      Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο << Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στις Τ.Κ. Δάφνης , Μανδάλου και Προφήτη Ηλία .

7)      Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού  για την Προμήθεια Σκυροδέματος και λοιπών Υλικών >> .

Αποζημίωση Αναστάσιου Χρυσοχοϊδη του Ιωάννη για απαλλοτριωτέα έκταση στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σκύδρας