περιφερειακό ΣυμβούλιοΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο :

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα JESSICA (JointEuropeanSupportforSustainableInvestmentinCityAreas / Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) με τίτλο «Αντικατάσταση σωμάτων ηλεκτροφωτισμού τεχνολογίας ατμού υδρογόνου/νατρίου με σώματα τεχνολογίας LED στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΚΜ.

Εισηγητές

1. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

2. Απόστολος Γιάντσης, Προιστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών.

Θέμα 2ο :

Απολογισμός – Ισολογισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2012

Εισηγήτρια :

Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

Θέμα 3ο:

11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Εισηγήτρια :

Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

Θέμα 4ο :

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητές:

1. Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

 

2.Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 5ο :

Τροποποίηση της υπ.αρ. 154/30.7.2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε. Πιερίας στο υπό σύσταση δίκτυο με την επωνυμία “Δίκτυο για την Παιδεία και τον Πολιτισμό”.(ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγήτρια :

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 6ο:

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 440/20-12-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Εξουσιοδότησης για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής.

Εισηγήτρια :

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.