Φούστανη2   Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι υπέβαλε την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, την πράξη του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Φούστανης.

     Πρόκειται για προτάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων στη βελτίωση – εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.

Ο Δήμος Αλμωπίας υπέβαλε την πρόταση για το αγρόκτημα της τοπικής κοινότητας Φούστανης, με  αντικείμενο την βελτίωση (εκσυγχρονισμό) τμήματος του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Φούστανης, με την κατασκευή σωληνωτού δικτύου για την αξιοποίηση της υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής όγκου της τάξης των 3.000 m3.