stegastikoΟι αγοραστές ακινήτων σε όλη την ΕΕ θα ενημερώνονται καλύτερα για το κόστος και τους κινδύνους που ενέχει μια υποθήκη, θα προστατεύονται εν μέρει από τις διακυμάνσεις της αγοράς που διογκώνουν τα ποσά που πρέπει να εξοφλήσουν και θα προστατεύονται καλύτερα στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ενέκρινε προσωρινά το ΕΚ. Η τελική απόφαση θα ληφθεί όταν διασφαλισθεί η πλήρης και ορθή εφαρμογή της επικείμενης νομοθεσίας σε όλη την ΕΕ.

 

 

Η νομοθεσία θα καλύπτει τις υποθήκες που αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικίες, κατοικίες που περιλαμβάνουν και ένα χώρο γραφείου και εκτάσεις προς οικοδόμηση. Ορισμένες από τις διατάξεις της νέας οδηγίας θα προσαρμοστούν αναλόγως ώστε να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών για τις υποθήκες και τις αγορές ακινήτων. Οι πληροφορίες, ωστόσο, που θα παρέχονται στους αγοραστές θα πρέπει να παρουσιάζονται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την ΕΕ.

 

Πριν από την υπογραφή του στεγαστικού δανείου

 

Όποιος υπογράφει στην ΕΕ σύμβαση πίστωσης με υποθήκη θα πρέπει να λαμβάνει εξατομικευμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύγκριση των πιστώσεων που διατίθενται στην αγορά, την κατανόηση του συνολικού κόστους και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες που θα έχει η λήψη του δανείου. Οι όροι που θα προσφέρονται στους δανειολήπτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση και να λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές που αυτή έχει.

 

Επιπλέον, θα παρέχεται υποχρεωτικά στους καταναλωτές χρονική περίοδος διάρκειας 7 ημερών η οποία θα αφορά είτε περίοδο μελέτης και λήψης απόφασης  πριν από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης είτε περίοδο για την άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης μετά τη σύναψη της σύμβασης είτε συνδυασμό των δύο.

 

Κατά τη διάρκεια του στεγαστικού δανείου

 

Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν πιο ευέλικτους κανόνες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του δανειολήπτη να εξοφλεί το δάνειο νωρίτερα, με την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων που θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη, καθώς και το δικαίωμα του δανειστή για δίκαιη αποζημίωση σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής. Παρόλα αυτά θα απαγορευθεί η υποχρέωση καταβολής χρηματικών ποινών από τους δανειολήπτες στις περιπτώσεις πρόωρης εξόφλησης του ποσού του δανείου.

 

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, ο δανειολήπτης θα πρέπει να προειδοποιείται πριν από την υπογραφή της σύμβασης ότι το ποσό των δόσεων που θα καταβάλλει ενδέχεται να αυξηθεί. Εναλλακτικά, θα μπορεί να δίδεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη να αλλάξει το νόμισμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και βάσει της ισοτιμίας που θα ορίζει η σύμβαση πίστωσης.

 

Προστασία έναντι αθέτησης υποχρέωσης

 

Οι ευρωβουλευτές προσέθεσαν μία διάταξη στη νέα οδηγία η οποία ορίζει ότι η επιστροφή της εγγύησης, π.χ. του ίδιου του ακινήτου, αρκεί για την αποπληρωμή του δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειστής και ο δανειολήπτης έχουν ρητά συμφωνήσει επ’ αυτού μέσα στη σύμβαση.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου, η νομοθεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα προβλέπουν την πώληση του ακινήτου σε όσο το δυνατόν καλύτερη τιμή και θα διευκολύνουν την αποπληρωμή του χρέους, έτσι ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές και να αποτρέπεται το φαινόμενο των μακροπρόθεσμα υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

 

Επόμενα βήματα

 

Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν σήμερα την τελική διατύπωση του νομοθετικού κειμένου της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά θα δώσουν την τελική τους έγκριση μόνο αφού τα κράτη μέλη της ΕΕ εγγυηθούν για την ορθή εφαρμογή των νέων κανόνων στην επικράτειά τους, και κατά συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ.