μ σ ΓΟ Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε στις 27-09-2013 ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με τα λειτουργικά προβλήματα του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2013-2014, επισυνάπτοντας σχετικό υπόμνημα του εν λόγω Μουσικού Σχολείου.

Στο κατατεθέν αυτό υπόμνημα γίνονταν ιδιαίτερη αναφορά στην αναστάτωση και ανησυχία που επικρατεί στους γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών, εξαιτίας των λειτουργικών κενών που παρουσιάζονται στα μαθήματα μουσικής κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο λόγω έλλειψης των απαιτούμενων καθηγητών, αλλά και των υπαρχόντων προβλημάτων στην κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών.

Ο Γιώργος Καρασμάνης με την κοινοβουλευτική του αυτή παρέμβαση, αφού τόνιζε προς τους αρμόδιους Υπουργούς την αναγκαιότητα για εύρυθμη λειτουργία του μοναδικού Μουσικού Σχολείου που υπάρχει στο Νομό, ζητούσε από αυτούς να προχωρήσουν στην άμεση επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων.

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των Υπουργών που δόθηκαν, καταβάλλεται από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας  κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στελέχωση και κάλυψη των λειτουργικών κενών του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, ενώ σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών στα Δημόσια Σχολεία ( συμπεριλαμβανομένων και των Μουσικών ), αναφέρεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχει γίνει μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας στις Περιφέρειες. Προκειμένου δε να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα η μεταφορά των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2013-14 έχει ήδη ορισθεί συγκεκριμένο πλαίσιο για τη δυνατότητα παράτασης προηγούμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.

Σύμφωνα μάλιστα με το υπ’ αριθ. 383526/2013/09-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, το οποίο διαβιβάζει ο Υπουργός Εσωτερικών στην απάντησή του, προκύπτει ότι η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας έχει ήδη εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-14 με την υπ’ αριθ. 204/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.