μετ1Σημείο καμπής για την Ευρώπη πρέπει να αποτελέσουν τραγωδίες όπως αυτή του πνιγμού δυνητικών μεταναστών στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, είπαν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη. Εν όψει της αυριανής συνόδου κορυφής, τόνισαν ότι χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες πρόληψης, που θα διαπνέονται από αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Πέραν του ότι η νόμιμη είσοδος στην ΕΕ είναι προτιμότερη από την παράνομη, τα κράτη μέλη υπέχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν επιθαλάσσια αρωγή στους μετανάστες.

 

Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει νέες απώλειες ζωών στη θάλασσα, λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν βαθειά θλίψη και απογοήτευση για τις τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, τονίζοντας για ακόμη μια φορά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη διάσωση στη θάλασσα, που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και να σώζουν τις ζωές που διατρέχουν κίνδυνο.

 

“Η Λαμπεντούζα πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για την ΕΕ”, λέει το Κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι “ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί μια νέα τραγωδία είναι να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση βασισμένη στην αλληλεγγύη και την ευθύνη και υποστηριζόμενη από κοινά μέσα”. “Η μετεγκατάσταση ατόμων που απολαύουν διεθνούς προστασίας και αιτούντων άσυλο συνιστά μία από τις πλέον απτές μορφές αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών”, σύμφωνα με το ψήφισμα.

 

Το Κοινοβούλιο προτρέπει επίσης τις τρίτες χώρες να σέβονται το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη διάσωση ζωών στη θάλασσα. “Οι συμφωνίες για τη διαχείριση της μετανάστευσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών διέλευσης προς την ΕΕ πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Ένωση στο εγγύς μέλλον”, προσθέτει. Η παροχή βοήθειας στις χώρες προέλευσης των μεταναστών για να διαφοροποιήσουν και να βελτιώσουν τις οικονομίες τους θα πρέπει επίσης να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της ΕΕ.

 

Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να συνεχίσει να προσφέρει ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική βοήθεια στις περιοχές της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που πλήττονται από κρίση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές και ανθρωπιστικές πιέσεις στη ρίζα τους.

 

Μην τιμωρείτε τους διασώστες

 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους επιζώντες των τραγικών συμβάντων και παροτρύνουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταργήσουν ή να επανεξετάσουν κάθε νομοθετική διάταξη που επιβάλλει κυρώσεις σε όσους παρέχουν βοήθεια στους μετανάστες στη θάλασσα.

 

 

 

Εντατικοποίηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο

 

Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από την Κύπρο ως την Ισπανία, αλλά και την πρόθεσή της να συστήσει ομάδα εργασίας με θέμα τις μεταναστευτικές ροές στην Μεσόγειο ως “το πρώτο στάδιο προς μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση”.

 

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα να συγκροτηθεί μια ακτοφυλακή της ΕΕ.

 

Νόμιμη μετανάστευση

 

“Η νόμιμη είσοδος στην ΕΕ είναι προτιμότερη από μία επικίνδυνη παράνομη είσοδο, η οποία θα μπορούσε να συνεπάγεται κινδύνους εμπορίας ανθρώπων και απώλειες ζωής”, υπογραμμίζουν τα μέλη του ΕΚ.

 

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα μέσα που υπάρχουν στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τις θεωρήσεις και της ενωσιακής νομοθεσίας για τη μετανάστευση των εργαζομένων.

 

Τέλος στους διακινητές ανθρώπων και στους λαθρέμπορους

 

μετΤο Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις κατά όσων διακινούν ανθρώπους με σκοπό την είσοδο και την κυκλοφορία τους στην ΕΕ. 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης την καλύτερη συνεργασία των μέσων και των πόρων της ΕΕ, όπως είναι το σύστημα επιτήρησης συνόρων EUROSUR, που έχει στη διάθεσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) ή οι πόροι που διαθέτει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου  (Europol). Στόχος είναι η ενίσχυση, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, της καταπολέμησης των εγκληματικών δικτύων των διακινητών ανθρώπων και των λαθρεμπόρων.

 

Ανάγκη για περισσότερη χρηματοδότηση

 

Το Κοινοβούλιο ζητεί αύξηση του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τον Frontex, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστάσεων που αφορούν συνθήκες έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης και την πραγματοποίηση επιχειρήσεων θαλάσσιας διάσωσης.