Υπέρ των μέτρων για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που περιλαμβάνει σχέδιο δράσης της ΕΕ για την περίοδο 2014-2019, τάχθηκαν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη. Με περίπου 4.000 διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις να δρουν στην ΕΕ το 2013, άμεσες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου αποτελούν η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος και η εξάλειψη των πηγών εισοδημάτων τους.

 

κατάλογος“Το κόστος των εγκληματικών οργανώσεων τύπου μαφίας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί – κυμαίνεται στις 4-5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για την ΕΕ μόνο”, σημείωσε ο SalvatoreIacolino (ΕΛΚ, Ιταλία), εισηγητής των τελικών προτάσεων που εγκρίθηκαν με 526 ψήφους υπέρ, 25 κατά και 87 αποχές. Το εν λόγω ψήφισμα αποτελεί “έναν κατάλογο συγκεκριμένων δράσεων που θα πρέπει να δρομολογηθούν κατά την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία” και “μια κοινή πρόκληση για τα ποινικά συστήματα”, πρόσθεσε.

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου  (Europol), μόνο το 2013 δρουν στην ΕΕ 3.600 διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, εκ των οποίων το 70% έχουν μέλη από διαφορετικές χώρες.

 

Προστασία των ευρωπαϊκών οικονομικών

 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν τα άτομα που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που σχετίζονται με οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες να αποκλείονται από τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και να μην είναι σε θέση να υποβάλλουν υποψηφιότητα ή να συμμετέχουν σε δημόσια αξιώματα.

 

Τα μέλη του ΕΚ επαναλαμβάνουν το μακροχρόνιο αίτημά τους για ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα συντονίζει τις εθνικές έρευνες και θα καταπολεμά τα εγκλήματα που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Στην Εισαγγελία αυτή θα πρέπει να παρασχεθούν οι κατάλληλοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, τονίζουν.

 

Να σημειωθεί ότι το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) εκτιμά ότι τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται περίπου στο 3,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μεριά της εκτιμά ότι το κόστος της διαφθοράς μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ή αλλιώς στο 1,1% του ΑΕΠ της ΕΕ.

 

Επαναχρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες

 

Ζωτικής σημασίας κίνηση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ θα συνιστούσε μία αποτελεσματικότερη επίθεση στα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λένε οι ευρωβουλευτές, που υποστηρίζουν την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου και την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τα μέλη του ΕΚ παροτρύνουν επίσης τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση για κοινωνικούς σκοπούς των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

 

Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της καταναγκαστικής εργασίας

 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν αυστηρότερες ποινές εναντίον των διακινητών ανθρώπων και καλύτερη προστασία των θυμάτων τους. Θεωρούν ότι η καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας θα πρέπει να εστιάζει σε περιοχές όπου η φθηνή καταναγκαστική εργασία αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης.

 

Η εμπορία ανθρώπων δημιουργεί κάθε έτος κέρδη υπολογιζόμενα σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, αυτό το εγκληματικό φαινόμενο αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ο συνολικός αριθμός ατόμων υπό καθεστώς καταναγκαστικής εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ εκτιμάται στις 880.000, εκ των οποίων οι 270.000 είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

 

Εγκλήματα τύπου μαφίας

 

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθεί απόφαση ως προς τη θέσπιση ενός κοινού νομικού ορισμού του οργανωμένου εγκλήματος (ο οποίος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της συμμετοχής σε οργάνωση τύπου μαφίας).

 

Στημένοι αγώνες και εξαγορά ψήφων

 

Οι Ευρωβουλευτές επιδιώκουν τον χαρακτηρισμό της προσυνεννόησης των αγώνων ως αξιόποινης πράξης, που θα επιφέρει τις ανάλογες κυρώσεις.

 

Αντιστοίχως, λένε ότι η εξαγορά ψήφων θα πρέπει να συνιστά ποινικό αδίκημα ακόμη και αν τα οφέλη είναι άυλα.

 

Ιστορικό

 

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα (Τετάρτη) καθορίζει ένα σχέδιο δράσης, ώστε να μπορέσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο) να καταστήσουν στο μέλλον την ΕΕ ικανή να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 

Το κείμενο συνέταξε η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή Οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκλήματα, η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2012 για να αξιολογήσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τύπου μαφίας στην ΕΕ και για να προτείνει νομοθετικά και άλλα μέτρα.