Τα κράτη-μέλη θα εξοπλιστούν καλύτερα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης αλλά και για τη διασφάλιση της προστασίας της ζωής των μεταναστών, χάρη στο νέο σύστημα επιτήρησης των συνόρων EUROSUR του οποίου οι κανόνες λειτουργίας εγκρίθηκαν από το ΕΚ την Πέμπτη. Το Eurosur θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να ανταλλάσουν εικόνες -σε σχεδόν πραγματικό χρόνο- και δεδομένα για τις εξελίξεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

met sunΤο EUROSUR είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανίχνευσης, της πρόληψης και της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος. Με πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών, το EUROSUR θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για να σωθούν οι ζωές των μεταναστών, όταν αυτές διατρέχουν κίνδυνο.

“Μόνο με ένα πανευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης συνόρων μπορούμε να αποτρέψουμε από το να γίνει η Μεσόγειος νεκροταφείο προσφύγων, οι οποίοι προσπαθούν να τη διασχίσουν επιβαίνοντας σε μικρά σκάφη προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη. Για να αποτραπεί μια τραγωδία σαν αυτή της Λαμπεντούσα, απαιτείται ταχεία παρέμβαση” δήλωσε ο εισηγητής JanMulder (Φιλελεύθεροι, Ολλανδία) κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια την Τετάρτη.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της “μη επαναπροώθησης”, η οποία απαγορεύει την επιστροφή ατόμων σε έναν τόπο όπου η ζωή ή η ελευθερία τους θα μπορούσε να απειληθεί.

Πρέπει επίσης να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ πρέπει να αποτελεί εξαίρεση και να συμμορφώνεται με τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, τα κράτη μέλη απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν το Eurosur για να στείλουν σε τρίτες χώρες οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την ταυτοποίηση ατόμων των οποίων το αίτημα για υπαγωγή στη διεθνή προστασία τελεί υπό εξέταση ή των οποίων η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Eurosur

Το EUROSUR αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με την εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση των συνόρων FRONTEX. Το σύστημα θα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από διάφορες αρχές και εργαλεία παρακολούθησης, όπως δορυφόρους και συστήματα παρακολούθησης πλοίων, μέσω ενός ασφαλούς δικτύου επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FRONTEX, του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ, περισσότερα από 72.000 άτομα πέρασαν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ το 2012, περίπου τα μισά συγκριτικά με το 2011.

Επόμενα βήματα

Οι κανονισμοί λειτουργίας του EUROSUR έχουν συμφωνηθεί με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών. Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Φινλανδία θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν το EUROSUR από τις 2 Δεκεμβρίου 2013. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα ξεκινήσουν από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Το νέο σύστημα υιοθετήθηκε με 479 ψήφους υπέρ, 101 κατά και 20 αποχές.