μικροTην Tετάρτη οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τους νέους κανόνες για την παροχή στους μικροεπενδυτές σημαντικών πληροφοριών πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης. Tα μέλη του ΕK στήριξαν τη χρήση ενός υποχρεωτικού, δισέλιδου “βασικού εγγράφου πληροφοριών” μεγέθους Α4, που θα περιέχει σαφείς, συγκρίσιμες και πλήρεις πληροφορίες για οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν. Θα ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις των ευρωβουλευτών με τα κράτη μέλη για την ολοκλήρωση της νομοθεσίας.

 

 

«Προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές, θα πρέπει αυτές να λειτουργούν σωστά . Στόχος των “βασικών εγγράφων πληροφοριών”δεν πρέπει να είναι να διευκολύνουν τους παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων, αλλά να βοηθούν τους ιδιώτες που επενδύουν σε προϊόντα να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις», δήλωσε η Pervenche Berès (Σοσιαλιστές, Γαλλία) στη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια.

 

«Πολλοί μικροεπενδυτές θέλουν επίσης να γνωρίζουν με ποιό τρόπο η επένδυση σε ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον και την κοινωνία πριν επενδύσουν τα χρήματά τους. Εδώ είναι που τα “βασικά έγγραφα πληροφοριών” μπορούν να τους βοηθήσουν κατά πολύ», πρόσθεσε η εισηγήτρια για το θέμα.

 

Ευανάγνωστα “βασικά έγγραφα πληροφοριών”

 

Oι μικροεπενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν ένα δισέλιδο “βασικό έγγραφο πληροφοριών” μεγέθους Α4, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοούν και να συγκρίνουν τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα και να εκτιμούν το συνολικό κόστος της επένδυσης τους. Oι μικροπενδυτές θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται αναφορικά με το αν η επένδυσή τους θα συμβάλει σε έργα με περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

 

Τα μέλη του ΕK επισημαίνουν ότι τα “βασικά έγγραφα πληροφοριών” δεν θα πρέπει να κάνουν καμία αναφορά σε διαφημιστικό υλικό. Θα πρέπει να αναφέρουν το όνομα του υπευθύνου για την κατάρτιση του βασικού εγγράφου πληροφοριών παραγωγού επενδυτικού προϊόντος, καθώς και ρητή δήλωση ότι αυτό το πρόσωπο έχει την ευθύνη του περιεχομένου του συγκεκριμένου εγγράφου.

 

Η επενδυτική αγορά της ΕΕ ανέρχεται σε 10 τρισεκατ. ευρώ. Επομένως, τα ακατάλληλα επενδυτικά προϊόντα βλάπτουν την οικονομία, καθώς και τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές.

 

 

 

 

 

Πεδίο εφαρμογής

 

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα επενδυτικά προϊόντα που είναι στη διάθεση των μικροεπενδυτών, με κάποιες εξαιρέσεις, όπως τα ασφαλιστικά προϊόντα που δεν προσφέρουν αξία εξαγοράς, οι καταθέσεις, οι κινητές αξίες και τα επισήμως αναγνωρισμένα συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

 

Tα “βασικά έγγραφα πληροφοριών” θα πρέπει να διευκρινίζουν όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τα επενδυτικά προϊόντα. Οι ευρωβουλευτές δίνουν έμφαση στο ότι η δεσμοποίηση επενδύσεων, για παράδειγμα, μπορεί να ωφελήσει τους επενδυτές, κατανέμοντας τους κινδύνους σε πολλούς και διάφορους οικονομικούς τομείς ή περιουσιακά στοιχεία και να επιτρέψει σε απλούς ανθρώπους να συμμετάσχουν σε στρατηγικές επενδύσεις που διαφορετικά θα τους ήταν απρόσιτες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η δεσμοποίηση επενδυτικών προϊόντων μπορεί να είναι παραπλανητική, εστιάζοντας στα άμεση κέρδη και αποκρύβοντας μελλοντικούς κινδύνους.

 

Ευθύνη για τις απώλειες

 

Tα “βασικά έγγραφα πληροφοριών” δεν πρέπει να είναι παραπλανητικά. Αν ένας μικροεπενδυτής αποδείξει ότι υπέστη απώλειες λόγω συγκεκριμένων πληροφοριών που περιείχε το “βασικό έγγραφο πληροφοριών”, ο παραγωγός τού εν λόγω επενδυτικού προϊόντος θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνος βάσει του αστικού δικαίου.

 

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις, όπως η αναστολή ή η απαγόρευση της πώλησης ενός προϊόντος, η έκδοση δημόσιας προειδοποίησης και διοικητικά πρόστιμα ύψους έως 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή έως 5 εκατ. ευρώ για μεμονωμένα άτομα.