παρ Πληθαίνουν καθημερινά τα κρούσματα παράνομης παρακράτησης κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών, τόσο από την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην ΑΤΕbank), όσο και από τα δημόσια Ταμεία.

        Παρά το ότι η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία είναι σαφής, προβλέποντας την καταβολή στο ακέραιο των κοινοτικών επιδοτήσεων (ενιαία ενίσχυση) στους δικαιούχους αγρότες (άρθρο 11 κοινοτικού κανονισμού 1290/05, παράρτημα Ι κοινοτικός κανονισμός 885/06), καθώς και τη μη παρακράτηση κανενός ποσού επί των επιδοτήσεων, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του παραγωγού, υπάρχει πληθώρα περιπτώσεων όπου από την προκαταβολή της φετινής ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης :

        – Παρακρατήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην ΑΤΕbank) από τους τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών ποσά έναντι οφειλών καλλιεργητικών δανείων και μάλιστα υπήρξαν και περιπτώσεις παρακράτησης επί ρυθμισμένων δανείων.

        – Δεσμεύθηκαν από δημόσια Ταμεία ποσά έναντι οφειλών παραγωγών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους και φυσικά χωρίς τη συναίνεσή τους.

        Η κατάσταση αυτή, πέραν του μη σύννομου, έχει οδηγήσει μεγάλη μερίδα παραγωγών κυριολεκτικά σε απόγνωση, καθώς στερούνται χρημάτων τόσο για την πραγματοποίηση των καλλιεργητικών τους εργασιών, όσο και για την κάλυψη βιοποριστικών τους αναγκών, δεδομένου ότι περιορίζεται η ρευστότητα του ανοικτού δανείου αγροτών (Α.Δ.Α).

        Επειδή επίκειται η καταβολή της δεύτερης δόσης-εξόφλησης της φετινής ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης και επειδή το θέμα άπτεται της πιστής τήρησης των κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ερωτώνται οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :

        * Γιατί δεν τηρούνται οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί μη επιβολή παρακράτησης επί των αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων ;

        * Τι προτίθενται να πράξουν για την παρακράτηση από την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην ATEbank) ποσών κοινοτικών επιδοτήσεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς παραγωγών έναντι οφειλών καλλιεργητικών και άλλων δανείων και μάλιστα στις περιπτώσεις εκείνες που τα δάνεια έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

        * Με εντολή ποίου και με ποιο νομικό πλαίσιο τα δημόσια Ταμεία παρακρατούν από τους αγρότες ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων ;

        * Η επιβολή παρακρατήσεων επί των κοινοτικών επιδοτήσεων μήπως αποτελεί «προάγγελο» για επιπλέον φορολόγησή τους, πράγμα που και αυτό αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία ;

 

Ο Ερωτών

 

 

Γιώργος Καρασμάνης

Βουλευτής Πέλλας