Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 20.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

de

 

1.     Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014.

2.    Αποδοχή χρηματοδότησης 50.000,00 € από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για τη χρηματοδότηση των έργων: α) “Προμήθεια-Εγκατάσταση φωτιστικών για την ανάδειξη των μικρών καταρρακτών Έδεσσας”, β) “Διαμόρφωση εισόδου Αγίου Αθανασίου” και γ) “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άρνισσα”.

3.    Ενοικίαση δικαιώματος εισόδου στο σπήλαιο καταρρακτών.

4.    Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας άπορου συμπολίτη και ψήφιση πίστωσης.

5.    Οικονομική επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας.

6.    Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.

7.    Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στην Γεωργίου Δήμητρα.

8.    Γνωμοδότηση σχετικά με την απαγόρευση βοσκής στο Συνιδιόκτητο δάσος Άλγερι.

9.    Εκμετάλλευση συστάδων δημοτικών δασών.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

Κατόπιν στις 21:00 θα διεξαχθεί η ψήφιση του Προϋπολογισμού.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ