ερ1Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που θα χρηματοδοτήσει υποτροφίες κινητικότητας στο εξωτερικό για φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους. Επιλέξιμοι θα είναι και οι επικεφαλής οργανώσεων για τη νεολαία, οι εθελοντές, οι νέοι αθλητές και οι γυναίκες. Ο νέος μηχανισμός εγγύησης δανείων θα επιτρέψει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να λάβουν χαμηλότοκα δάνεια για να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

 

«Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία από το 1995 που άρχισε να λειτουργεί. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε στους τομείς της εκπαίδευσης, της κινητικότητας και της συνεύρεσης των Ευρωπαίων, αλλά συνεχίζουμε τα υπάρχοντα προγράμματα που οφείλουμε να χρηματοδοτήσουμε επαρκώς», δήλωσε η εισηγήτρια Doris Pack (ΕΛΚ, Γερμανία).

 

Το νέο πρόγραμμα συνενώνει όλα τα προγράμματα που υπάρχουν ήδη στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας  – Comenius, Erasmus, ErasmusMundus, LeonardodaVinci (επαγγελματική εκπαίδευση), Grundtvig – και, για πρώτη φορά, περιλαμβάνει τον αθλητισμό. Τα  υποπρογράμματα αυτά διατηρούν τις ευρέως αναγνωρίσιμες από το κοινό ονομασίες τους.

 

ερ2Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 14,7 δισ. ευρώ, το Erasmus+ υποστηρίζει την κινητικότητα των νέων ηλικίας 13 έως 30 ετών και παρέχει στους φοιτητές μεταπτυχιακής εκπαίδευσης έναν μηχανισμό εγγύησης δανείων. Χάρη σε αυτό, οι νέοι μπορούν να πάρουν χαμηλότοκα δάνεια που κυμαίνονται από 12.000 ευρώ (για μεταπτυχιακό ενός έτους) έως 18.000 ευρώ (για σπουδές δύο ετών) προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους σε άλλη χώρα της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός δεν πρέπει να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα χορήγησης υποτροφιών ούτε να εμποδίσει τη δημιουργία μηχανισμών δανειοδότησης σε εθνικό επίπεδο. 

 

Το Erasmus+ υποστηρίζει επίσης νέες συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Οι « συμμαχίες γνώσης » και οι « τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων » πρόκειται να επιτρέψουν την κατάρτιση σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, με νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στην αγορά εργασίας.