ΕΕΗ κοινοβουλευτική επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ενέκρινε την υποψηφιότητα πέντε νέων μελών – από την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο – σε πέντε μυστικές ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα. Ήδη στις 7 Νοεμβρίου είχε γίνει ο πρώτος γύρος μισάωρων ακροάσεων. Στη συνέχεια, οι υποψηφιότητες θα τεθούν σε τελική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας του Δεκεμβρίου.

 

Η επιτροπή υποστήριξε τις εξής υποψηφιότητες:

 

K. Nικόλαος Mιλιώνης (Ελλάδα)

 

Kα DanièleLamarque (Γαλλία)

 

K. AlexBrenninkmeijer (Oλλανδία)

 

K. PhilWynnOwen (Hνωμένο Bασίλειο)

 

Oι ευρωβουλευτές συνέστησαν επίσης την ανανέωση της θητείας τού κ. Henri Grethen (Λουξεμβούργο).

 

Πριν από την ακρόαση του Νοεμβρίου, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει το σχέδιο έκθεσης της κας Inés Ayala Sender (Σοσιαλιστές, Ισπανία). Μόνο ο βρετανός υποψήφιος αρνήθηκε να δηλώσει ότι θα αποσύρει την υποψηφιότητά του αν το Κοινοβούλιο την καταψηφίσει.

 

Ιστορικό

 

Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται για έξι χρόνια. Επιλέγονται από τα κράτη μέλη, αλλά το Συμβούλιο είναι που αποφασίζει για τον τελικό διορισμό τους, αφότου ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου (διαδικασία της διαβούλευσης).