επανΟ Δήμος Έδεσσας καλεί όλους τους κατοίκους, στους οποίους λόγω οικονομικής αδυναμίας έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην πρώτη τους κατοικία, να προσέλθουν και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να αιτηθούν την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ Α.Ε.

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στο Δημαρχείο Έδεσσας από την υπάλληλο κ. Ελευθερία Χατζή. Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άρνισσα στον κ. Χαράλαμπο Προμογιάννη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος Οικονομικού Έτους 2013
  • Φωτοτυπία αντιγράφου εντύπου Ε9
  • Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση ενοικίου, να προσκομισθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας.