130912_H_Antiperifereiarxis_Exostrefeias_Ekdilosi_Innovage_01Ημερίδα με θέμα «Το έργο INNOVAge, ανεξάρτητη διαβίωση ηλικιωμένων ανθρώπων και νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης» διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη.

 Ηημερίδα, πουυλοποιήθηκεστοπλαίσιοτουέργου INNOVAge: “Improvement the effectiveness of regional development policies in eco-INNovation for smart hOme and independent liVing to increase the quality of life of Ageing people”, έχειενταχθείκαισυγχρηματοδοτείταιαπότοΠρόγραμμα INTERREG  IVC.  Το έργο  στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών αναφορικά με την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων μέσω ενεργειών δικτύωσης και συμβουλευτικής σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο και τη διάδοση και ανταλλαγή των  βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τα πιο σύγχρονα και κατάλληλα εργαλεία οι προκλήσεις που θέτει η γήρανση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με την ιατρική, επιστημονική  και κοινωνική υποστήριξη και φροντίδα ηλικιωμένων, όπως από  ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ Δήμων της ΠΚΜ και γηροκομεία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΚΜ και Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) καθώς και από εταιρείες νέων τεχνολογιών και πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων.

 Στην ομιλία της κατά τη διάρκεια της ημερίδας η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Τζελίνα Μακραντωνάκη αναφέρθηκε στον καθοριστικό  ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η γήρανση σημαντικού μέρους του πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών,  μέσα από σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμογές ανεξάρτητης διαβίωσης και δημιουργίας «έξυπνων και βιώσιμων σπιτιών» που θα αναβαθμίζουν  την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως εταίρος στο έργο INNOVAge  προχώρησε άμεσα και δυναμικά στην υλοποίηση του Περιφερειακού Κόμβου Καινοτομίας INNOHUB, δομή η οποία λειτουργεί στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δομή στοχεύει στην ενημέρωση και διασύνδεση των ενδιαφερόμενων φορέων στα αντικείμενα του συγκεκριμένου έργου, στη διάχυση καλών πρακτικών καθώς και στην επικοινωνία με τους υπόλοιπους Περιφερειακούς Κόμβους στις Περιφέρειες του INNOVAgeαλλά και με ευρωπαϊκούς συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα του έργου» σημείωσε η κ. Μακραντωνάκη.

Η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών παρουσίασε στους συμμετέχοντες στην ημερίδα τις δράσεις που έχει πραγματοποιήσει η  ΠΚΜ από την αρχή της ανάληψης του έργου, όπως είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις (studyvisits) σε περιοχές του έργου από εκπροσώπους φορέων (T.E.E, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer) και εκπροσώπους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της ενεργού γήρανσης του πληθυσμού στην Κεντρική Μακεδονία, με στόχο τη μετάδοση τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επικεντρώνει τη δράση της στην αξιοποίηση του έργου INNOVAge για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας και την προώθηση νέων πολιτικών και πρακτικών υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης. Παράλληλα, με την υλοποίηση και άλλων έργων με αντικείμενο την ενεργό γήρανση, όπως  είναι το έργο EMPOWER+, η ΠΚΜ ταυτίζεται με τους στόχους και τις ανάγκες της Ε.Ε.. όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους  για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη των Γενεών το 2012. Με τις δράσεις μας προσφέρουμε σημαντικές ευκαιρίες σε καινοτόμες επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας να αναπτύξουν νέα  εργαλεία και υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους και να ζουν ανεξάρτητα στο επιθυμητό γι’ αυτούς περιβάλλον» επεσήμανε  η κ. Μακραντωνάκη.

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο, τoυς  στόχους, τις  δράσεις και τα  αποτελέσματα  του INNOVAge καθώς και  τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει παρουσίασε διεξοδικά στους συμμετέχοντες στην ημερίδα ο κ. Ν. Βασιλειάδης  από την εταιρεία  TREK Consulting, τεχνικός σύμβουλος της ΠΚΜ.

Από την πλευρά της η κ. Μάγδα Τσολάκη, Καθηγήτρια Νευρολογίας του ΑΠΘ και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer,  παρουσίασε  τα σύγχρονα  δεδομένα σε εφαρμογές  νέων τεχνολογιών και προγράμματα σωματικής και νοητικής άσκησης,  ενδυνάμωσης και ψυχολογικής στήριξης για την αντιμετώπιση της άνοιας. Η κ. Τσολάκη κατέθεσε σημαντικά στοιχεία σχετικά με την επιδημιολογία και την εξάπλωση της νόσου Alzheimerτα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και την  Ε.Ε., το ισχύον επιστημονικό και κοινωνικό πλαίσιο καθώς και τους άξονες προτεραιότητας και τα αποτελέσματα του Εθνικού  Στρατηγικού  Σχεδίου  για τη νόσο Alzheimer που υλοποιείται σε 17 χώρες. 

Ο κ. Παναγιώτης Μπαμίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ ανέλυσε το θέμα της ανεξάρτητης  διαβίωσης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μέσα  από τη χρήση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού και διαδραστικών εφαρμογών  και παρουσίασε τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα  που έχουν καταγραφεί από την υλοποίηση  των προγραμμάτων  Longlastingmemories” (LLM)  και USEFIL.

Στις νέες ιατρικές τεχνολογίες με αντικείμενο την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης αναφέρθηκε ο κ. Παντελής Αγγελίδης, πρόεδρος της εταιρείας VIDAVOA.E.. Τέλος, ο κ. Ιωάννης Κομπατσιάρης, ερευνητής της Α’ Βαθμίδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τις νεώτερες τεχνολογικές εφαρμογές και δυνατότητες για την αντιμετώπιση της άνοιας στο σπίτι και την οπτικοακουστική παρακολούθηση και φροντίδα  από απόσταση  των ηλικιωμένων.