ημ τΟ Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει όλους τους πωλητές λαϊκών αγορών της δικαιοδοσίας του (επαγγελματίες και παραγωγούς),  ότι πρέπει  να προσέλθουν στην Υπηρεσία από τις 9/12/2013 έως τις 20/12/2013 για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητές τους όσον αφορά το ημερήσιο τέλος για την περίοδο από 08/08/2013 (ημερομηνία μεταφοράς της αρμοδιότητας του ημερήσιου τέλους στους δήμους) έως 31/12/2013.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο νόμο Ν.4177 (ΦΕΚ Α΄173/08-08-2013) “Hμη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, η οποία επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου”.