p h m aΜε αφορμή τη 3η Δεκεμβρίου που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία  εορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Δεκεμβρίου από το 1992, ημερομηνία καθιέρωσης του εορτασμού. Το 2007 αποφασίστηκε η αλλαγή του παλαιού όρου « Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» σε «Άτομα με Αναπηρία» και ο νέος όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά  το 2008.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία παρέχει την ευκαιρία για περαιτέρω ευαισθητοποίηση ως προς την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις εκδηλώσεις μια κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες .

Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Σπάστε τα εμπόδια, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με ανάπτυξη για όλους».

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τα τελευταία χρόνια έχει τονίσει επανειλημμένα ότι προκειμένου να πετύχει ο αναπτυξιακός στόχος της Χιλιετίας, όπως και οι άλλοι διεθνώς συμφωνημένοι στόχοι, πρέπει να ενσωματωθεί το δικαίωμα της ευημερίας και της ανάπτυξης των ατόμων με αναπηρία  στις αναπτυξιακές προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές Επίπεδο.

Το Μάιο του 2008 τέθηκε σε ισχύ ένα πρωτόκολλο στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,  με τουλάχιστον δύο άρθρα (άρθρα 25 και 28), τα οποία είναι νομικά δεσμευτικά για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος:

          Το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποια μορφή αναπηρίας.

          Πάνω από 110 εκατομμύρια ενήλικες παρουσιάζουν κάποια δυσκολία στην λειτουργικότητα τους.

          Τα ποσοστά αναπηρίας αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων παθήσεων.

          Τα άτομα με αναπηρία έχουν μικρότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης και, κατά συνέπεια, κακή υγεία.

π η μΤα άτομα με αναπηρία είναι μία από τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες παγκοσμίως, γι’ αυτό και εμφανίζουν τα χειρότερα αποτελέσματα στην υγεία, εκπαίδευση, οικονομική κατάσταση και ποσοστά φτώχειας. Οι ανάγκες σε θέματα υγείας και πρόνοιας των ατόμων αυτών συνήθως δεν ικανοποιούνται, ενώ τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας  που αναπτύσσονται ως πολική υγείας σπάνια απευθύνονται σε αυτούς. Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρία, λόγω της περιθωριοποίησης, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε επικίνδυνες συμπεριφορές όπως κάπνισμα, κακή διατροφή, έλλειψη σωματικής άσκησης, αλλά και υψηλότερα ποσοστά προώρου θανάτου.

Τα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να είναι πολλά: οικονομικά, περιορισμένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών με άτομα εκπαιδευμένα κ.τ.λ. Μεγαλύτερο, ωστόσο, ρόλο παίζουν τα φυσικά εμπόδια, όπως:

          Η άνιση πρόσβαση σε κτίρια νοσοκομείων, κέντρων υγείας, ιατρείων.

          Οι στενές πόρτες, οι διάδρομοι, η κακή σήμανση, το ειδικό μπάνιο, η δυσπρόσιτη στάθμευση κ.τ.λ.

          Ο ιατρικός εξοπλισμός που δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε γυναίκες  με μειωμένη κινητικότητα, όπως π.χ. ο μαστογράφος ή το τεστ ΠΑΠ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο

Η εξάλειψη τέτοιων φραγμών απαιτεί αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων των υπαρχουσών δομών υγείας, αλλά και πολιτικές υγείας φιλικές προς τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, σημαντικό κεφάλαιο του συστήματος υγείας μιας χώρας είναι η χρηματοδότηση και η κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση και φροντίδα των ατόμων αυτών.

Είναι στο χέρι μας να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας με αναπηρία, απλά και εύκολα, με το να αλλάξουμε πρώτοι εμείς οι ίδιοι την συμπεριφορά μας».