δε   Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης 20.000,00 € από Υπ.Εσ. για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
  2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας”.
  3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Επισκευή φράγματος Μαργαρίτας”.
  4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Καρυδιάς”.
  5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Επέκταση αρδευτικού δικτύου οικισμού Κερασιάς”.
  6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Επέκταση αρδευτικού δικτύου Νησίου”.
  7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης στο φράγμα Μεσημερίου”.
  8. Έγκριση Παράτασης Συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου “Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης στο φράγμα Μεσημερίου”.
  9. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας “Προμήθεια – Εγκατάσταση φωτιστικών για την ανάδειξη των μικρών καταρρακτών Έδεσσας”.

10.      Υποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο «Ανάπλαση Οικισμού Άρνισσας» στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στον Άξονα Προτεραιότητας 7 “Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”.

11.      Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΙΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Γρανικού οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών”.

12.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου, έτους 2013.

13.      Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου, οικον. έτους 2013.

14.      Απόδοση χρηματοδοτήσεων στις σχολικές επιτροπές για αντιμετώπιση λειτουργικών τους αναγκών.

15.      Οικονομική επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας.

16.      Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας.

17.      Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας.

18.      Αίτηση του Κων/νου Καθρέπτη για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς.

19.      Αίτηση του Πέτρου Παπαδημητρίου για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς.

20.      Αιτήσεις των Νικολάου Παπαδημητρίου και Όλγας Βέλκου για μειώσεις μισθωμάτων αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς.

21.      Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Περαίας.

22.      Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.

23.      Ορισμός υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του για τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

24.      Έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ¨ΕΥ ΖΗΝ¨ με θέμα ¨Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014¨.

25.      Έγκριση της υπ΄αριθμ. 105/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».

26.      Έγκριση της υπ΄αριθμ. 106/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικ. έτος 2014».

27.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας για τη διάθεση προσωπικού τεσσάρων υπαλλήλων της στο Δήμο Έδεσσας.

28.      Ανακοινώσεις εγγράφων.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ