ΔΑΟΚΑνακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη 02-01-2014 αναρτήθηκαν στα Γραφεία της ΔΑΟΚ Πέλλας Καταστάσεις καταρχήν δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013. Οι ίδιες καταστάσεις απεστάλησαν προς ανάρτηση και δημοσιοποίηση και στους Δήμους της περιοχής.

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

  1. Η οριστική κρίση των δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν.

  2. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης και υποβάλλονται στο φορέα υλοποίησης, που για την περιοχή της Έδεσσας είναι η ΔΑΟΚ Πέλλας.

  3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Πέλλας, Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης Αριδαίας, Αριδαία, 1ο χλμ. Αριδαίας – Τσακώνων, τηλ. 2384021330.

Ο Δ/ΝΤΗΣ .

ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ