Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης: «Η αντιπλημμυρική θωράκιση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

στο πλαίσιο της βιώσιμης Ανάπτυξης»

 

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας-ΑνάδοχοςΤην σύμβαση για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου πολιτικής προστασίας υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης με τον ανάδοχο κ. Κυριάκο Τομόσογλου. Πρόκειται για το έργο διευθέτησης και καθαρισμού κατά μήκος του ποταμού Εδεσσαίου, στο Τμήμα μεταξύ των Τοπικών Διαμερισμάτων Ριζαρίου και Σεβαστειανών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 120.000,00 ευρώ, ενώ ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης είναι 90 ημέρες.

 

Σκοπός του έργου είναι ο καθαρισμός της κοίτης πλησίον της γέφυρας, η προστασία των βάθρων της, λόγω φθοράς του πυθμένα θεμελίωσης και η δημιουργία αναβαθμού ανάσχεσης ροής. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις πρόκειται να συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και την περιβαλλοντική αναβάθμισή της.

 

Για το συγκεκριμένο έργο, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης αναφέρει: «Στην μεγάλη πλημμύρα που είχε πλήξει την Πέλλα, είχε πλημμυρίσει και η συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα είχαν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι πολύτιμη και ανεκτίμητη, όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές. Ο καθαρισμός και η προστασία της κοίτης του ποταμού ήταν ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας αλλά και των υπηρεσιών που αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Το έργο αυτό συμπληρώνει τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται στην Αλμωπία και Πέλλα. Να τονίσω ότι με την αντιπλημμυρική προστασία της Αλμωπίας, ουσιαστικά προστατεύουμε και τον Δήμο Σκύδρας που βρίσκεται στην πορεία του Αλμωπαίου. Τους προσεχείς μήνες πρόκειται να εντάξουμε κι άλλα έργα αντιπλημμυρικού χαρακτήρα και περιβαλλοντικής εξυγίανσης στο πλαίσιο της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης που είναι το όραμα μας για την Πέλλα και την Κεντρική Μακεδονία».