Υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο από τον

Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη

 

Συντήρηση οδικού δικτύου-130114Πολύ έγκαιρα ξεκινούν φέτος οι ετήσιες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πέλλας, μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον ανάδοχο του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 150.000,00 ευρώ ενώ η χρηματοδότηση είναι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 

 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πέλλας, μετά από εμπεριστατωμένη διερεύνηση και τεχνική έκθεση που εκπόνησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του έργου στον ανάδοχο. Ειδικότερα, σε δήλωσή του αναφέρει: «Παράλληλα με τα μεγάλα οδικά αναπτυξιακά έργα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, μας ενδιαφέρει η καλή κατάσταση και η ασφάλεια του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα έχει υποστεί φθορές κι έχουμε εντοπίσει αρκετά τμήματα στα οποία συμβαίνουν συχνά ατυχήματα. Επίσης σε αρκετά σημεία χρειάζεται καλύτερη σήμανση, βελτίωση της ασφάλειας με προστατευτικές μπάρες και κατάλληλη διαγράμμιση. Όλες αυτές οι περιπτώσεις έχουν ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο έργο που υλοποιείται άμεσα. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για την συνεργασία που έχουμε και να ευχηθώ στον Ανάδοχο του Έργου καλή επιτυχία στην πρόοδο των εργασιών».