Τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου παρουσίασαν οι έλληνες υπουργοί στις διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, από τις 16 έως τις 23 Ιανουαρίου.

ek 

 

Επιτροπή Αλιείας: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, διαχείριση της αλιείας, αλιεία βαθέων υδάτων

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης είπε στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Αλιείας την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, ότι βασική προτεραιότητά του είναι να διασφαλίσει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ως προς τους κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Πρόκειται για το τελευταίο νομοσχέδιο σχετικά με τη νέα πολιτική αλιείας που δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Ο έλληνας υπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης, πριν από τις ευρωεκλογές.

Ο κ. Τσαυτάρης δήλωσε την πρόθεση του να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σχετικά με τα πολυετή σχέδια για τη διαχείριση της αλιείας. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό σχετικά με την αλιεία βαθέων υδάτων και ότι θα προωθηθούν τα σχέδια απαγόρευσης της ρίψης ανεπιθύμητων ψαριών στη θάλασσα.

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: επιτάχυνση της βοήθειας μετά από φυσικές καταστροφές και εφαρμογή της νέας πολιτικής συνοχής 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης είπε στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, ότι ελπίζει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ έως τα μέσα Φεβρουαρίου, ώστε να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις πριν από τις εκλογές. Το Ταμείο παρέχει βοήθεια μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με τον έλληνα υπουργό, έχει, όμως, ανάγκη από αλλαγές ώστε να μπορεί  να ανταποκρίνεται καλύτερα στις καταστροφές και να γίνει πιο ευέλικτο, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια θα φτάνει πιο γρήγορα στα θύματα.

Άλλη μια προτεραιότητα αποτελεί η ταχεία εφαρμογή της νέας πολιτικής συνοχής, δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης. Προϋπόθεση για αυτή αποτελεί η επίτευξη συμφωνίας ως προς τη δέσμη μέτρων που έχει προτείνει η Επιτροπή, τα οποία, όμως, εξακολουθούν να είναι αντικείμενα εκτενούς διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών. 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών: ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία σημαίνει ευημερία της κοινωνίας μας

H ελληνική προεδρία θα βάλει τα δυνατά της για να αφήσει τα χνάρια της στον τομέα της ισότητας των φύλων, δήλωσε η Βάσω Κόλλια, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας συγκαταλέγονται η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγή, γεγονός που συνεπάγεται ενίσχυση της παραγωγής, η αύξηση των γυναικών στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, η συμφιλίωση του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου, η καταπολέμηση της βίας και η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα, αν δεν ενισχυθεί το νομοθετικό έργο και δεν προωθηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα υπουργικά συμβούλια, τόνισε η κα Κόλλια. Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητες οι πολιτικές που συντελούν στην προστασία των γυναικών από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Επιτροπή Απασχόλησης: καταπολέμηση της ανεργίας και της αδήλωτης εργασίας, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ένταξης στην κοινωνία

Το πρόγραμμα της ελληνικής προεδρίας στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων είναι «τόσο φιλόδοξο όσο και ρεαλιστικό», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, αλλά και της αδήλωτης εργασίας – «ένα οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα» όπως την αποκάλεσε ο υπουργός, η δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, η καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε είδους και η διασφάλιση τόσο της συνοχής των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών όσο και της κοινωνικής διάστασης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ο κ. Βρούτσης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα σημειωθεί πρόοδος κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας σε πολλά από τα εν εξελίξει νομοσχέδια, όπως αυτό για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και αυτό για το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης.

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς: ασφάλεια των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς, eCall, νέοι κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια και ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε τις  προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου. Στις προτεραιότητες αυτές συγκαταλέγονται: η επίτευξη προόδου όσον αφορά τις συζητήσεις για το σύστημα αυτόματης κλήσης έκτακτης ανάγκης για οδικά ατυχήματα (eCall) και για τους νέους κανόνες που θα διέπουν τα οργανωμένα ταξίδια· η επίτευξη συμφωνίας ως προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις, την ασφάλεια των προϊόντων αλλά και το νομοθετικό πακέτο για την εποπτεία της αγοράς.

Πολλοί ευρωβουλευτές φάνηκαν ιδιαίτερα απογοητευμένοι με το Συμβούλιο, το οποίο μπλοκάρει τη συμφωνία για την ασφάλεια των προϊόντων, και κάλεσαν την ελληνική προεδρία να προωθήσει συμβιβαστικές λύσεις, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση των προϊόντων. Τα μέλη της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς ζήτησαν επίσης από την προεδρία να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση στο Συμβούλιο, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στο θέμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τους νέους κανόνες που απλοποιούν τη μεταφορά αυτοκινήτων εντός της ΕΕ.

Επιτροπή Βιομηχανίας: μείωση του κόστους της ενέργειας και του Διαδικτύου, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

Στις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας συγκαταλέγονται η ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων προκειμένου να μειωθεί το κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και η δημιουργία συστημάτων για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και των τηλεπικοινωνιών, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου. Οι ευρωβουλευτές έθεσαν ερωτήσεις στον κ. Χρυσοχοΐδη σχετικά με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη δυνατότητα προσθήκης 250 εκατ. ευρώ στο ΑΕγχΠ της ΕΕ, ώστε ακόμη και οι φτωχότεροι πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αλλά και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων πολιτών.

Η βιομηχανική πολιτική θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης. Η μείωση της γραφειοκρατίας, ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών του υψηλού κόστους της ενέργειας, η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και η τόνωση των επενδύσεων αποτελούν επίσης προτεραιότητες, πρόσθεσε ο έλληνας υπουργός.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης των επιβλαβών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τιμών της ενέργειας, της αντιμετώπισης της «ενεργειακής φτώχειας» των ευάλωτων πολιτών και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος τόνισε την ανάγκη να βελτιωθούν τόσο η κινητικότητα όσο και οι προοπτικές των ερευνητών και των φοιτητών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον.

Επιτροπή Γεωργίας: μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, κανόνες για τα ζώα και τα φυτά, μέτρα προώθησης των γεωργικών προϊόντων

Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) με τρόπο «πιστό στις πολιτικές αποφάσεις μας» θα είναι η κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Γεωργίας, την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου. «Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, η οποία ήταν η κοινή μας επιτυχία, για να δώσουμε στους ευρωπαίους γεωργούς ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον», είπε ο έλληνας υπουργός.

Η ελληνική προεδρία θα προσπαθήσει επίσης να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και το νομοθετικό πακέτο για την υγεία των ζώων και των φυτών, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία των σπόρων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ζήτησαν από τον υπουργό Αθανάσιο Τσαυτάρη να τοποθετηθεί ως προς το τελευταίο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, καθώς και ως προς το σχέδιο κανονισμού σχετικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών (σπόροι). Συζήτησαν επίσης την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, τη δικαιότερη κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων σε ολόκληρη την ΕΕ, τη στήριξη της οικογενειακής γεωργίας, αλλά και θέματα που σχετίζονται με την έγκριση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών στην ΕΕ και την κλωνοποίηση.