αφΙδιαίτερα έντονο έχει γίνει το πρόβλημα της αφισορύπανσης και της ανεξέλεγκτης ανάρτησης διαφημιστικών banner στην πόλη της Έδεσσας και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Έδεσσας. Αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η αισθητική όχληση, αλλά και η δημιουργία κινδύνων για πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος Έδεσσας αναλαμβάνει δράση ενάντια στην αφισορύπανση, με ενημέρωση σε πρώτη φάση, αλλά και διοικητικά και πειθαρχικά μέτρα εάν χρειαστεί στη συνέχεια.

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες και οι φορείς να μην αναρτούν αφίσες σε στύλους ηλεκτροφωτισμού, κοινόχρηστους χώρους και δημόσιες υποδομές, διότι ο νόμος προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Καλούμε όλους τους συμπολίτες σε μία κοινή προσπάθεια για τον ευπρεπισμό του δημόσιου χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος.