σδΗ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση, στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 κι ώρα 12:30, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοϊδη Δημάρχου Σκύδρας και με την εξής θεματολογία :

1) Αίτηση Νικολάου Κολοβού για  την παραχώρηση της πλατείας Δημοκρατίας.

2) Εκμίσθωση με δημοπρασία του παλιού Τελωνείου Σκύδρας.

3) Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού γυμναστηρίου Σκύδρας για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.

4) Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

6) Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής.