φΑπό το Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2014 θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη ως εξής:

 Την Πέμπτη  27 Φεβρουαρίου  2014, από τις 9.00 π.μ έως τις 2.00 μ.μ., θα διεξαχθεί η προφορική εξέταση και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.00 το μεσημέρι,  η γραπτή εξέταση, στην αίθουσα σεμιναρίων Νικολάου Οικονόμου Πέτροβιτς,  στο κτίριο  των Τμημάτων Βιολογίας – Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

            Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις κατά το χρονικό διάστημα από τις 30 Ιανουαρίου 2014 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2014 στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ, απ’ όπου τα δικαιολογητικά  θα διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων, Μοναστηρίου 15, τηλ. 2313 330846).