Άρθρο του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη

 

theoΗ δημόσια παρουσίαση, πριν από λίγες ημέρες, του απολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2013, πραγματοποιήθηκε σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία. Έχοντας κλείσει τρία χρόνια στο πηδάλιο της ηγεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάσαμε δημόσια τα αποτελέσματα του έργου που παρείχαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στους τομείς της ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η παρουσίαση έγινε με αριθμητικά στοιχεία, δείκτες και αναφορές σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν, με αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο, να αξιολογήσουν το έργο της Περιφέρειας.

                

Το σύνθημα με το οποίο ανέλαβε την «πρόκληση» των νέων καθηκόντων του ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας ήταν «αλλάζουμε σελίδα». Η συγκεκριμένη προτροπή έδωσε την κατεύθυνση για το μοντέλο της διοίκησης τους επόμενους μήνες. Το 2013 ήταν μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πολύ δουλειά και σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς σχεδιασμού και αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας. Βεβαίως, το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχθηκε κορυφαία στην απορρόφηση αναπτυξιακών κονδυλίων, με όλα τα θετικά αποτελέσματα για την περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομία.  

                

               Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη

Με την ευκαιρία του σημερινού άρθρου θα ήθελα να παρουσιάσω μερικά στοιχεία που αφορούν την συμβολή της Περιφέρειας στον τομέα των επενδύσεων, με την ιδιότητα του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Σχεδιασμού.  

 

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου λοιπόν, ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 19 επενδυτικών σχεδίων, με συνολικό ενισχυόμενο κόστος  που ξεπερνά τα 13.000.000,00 €. Μέσω των επενδύσεων αυτών δημιουργήθηκαν 45 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, καταβλήθηκαν επιδοτήσεις σε 33 ακόμη επιχειρήσεις συνολικού ποσού  5.000.000,00 € περίπου.

 

Στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου παρελήφθησαν οι φάκελοι 42 νέων επενδυτικών σχεδίων, ύψους  επένδυσης  45.000.000,00 € περίπου. Με την υλοποίηση τους θα συμβάλουν στη δημιουργία 140 νέων θέσεων εργασίας. Ακόμη, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υπαγωγής και εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης  12 νέων επενδυτικών  σχεδίων της Β΄ περιόδου 2012, ύψους  επένδυσης άνω των 13.000.000,00 € που θα συμβάλουν στη δημιουργία 65 νέων θέσεων εργασίας.

              

Ο ρυθμός απορρόφησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας  το 2013 ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Για το έτος 2013 στα Προγράμματα Επενδυτικών Δαπανών των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έγινε συμπληρωματική κατανομή των πιστώσεων που προέκυψαν από χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προϋπολογισμού άνω των 19.000.000,00 €.             Από τα λοιπά Προγράμματα Επενδυτικών Δαπανών των Περιφερειακών Ενοτήτων η τελική συνολική κατανομή των πιστώσεων για το 2013 ξεπέρασε τα 22.000.000,00 €.

 

Η χρηματοδότηση έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παρουσίασε επίσης υψηλό ρυθμό απορροφητικότητας. Άγγιξε το 100%. Έτρεξαν 10 προγράμματα τα οποία περιλάμβαναν την υλοποίηση οκτακοσίων περίπου έργων και μελετών, σε όλη την Περιφέρεια, ενώ οι πληρωμές εντός του 1013 ξεπέρασαν τα 202.000.000,00 €

 

               Στο επίκεντρο της Ανάπτυξης η πραγματική οικονομία της Πέλλας

 

Στη συνέχεια παρουσιάζω επιγραμματικά τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

 

Στην Πέλλα δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στη δημιουργία και ανάπτυξη της εξωστρέφειας της πραγματικής οικονομίας. Παράλληλα, ενδιαφερθήκαμε και προωθούμε  μορφές της οικονομίας της αυτάρκειας που ταιριάζουν στα Φυσικά διαθέσιμα της Πέλλας. Μέσα στο 2013, επιδιώξαμε να διευρύνουμε τη χρηματοδοτική βάση των παρεμβάσεών μας, πέρα από τη στενή δημοσιονομική προδιαγραφή. Υποστηρίξαμε τα ενδιαφέροντα ιδιωτικών κεφαλαίων για την ενεργοποίηση αναπτυξιακών διαθέσιμων της Πέλλας. Ενισχύσαμε και διευρύναμε τις αντιλήψεις μας για τον Πολιτισμό.

Την προηγούμενη τριετία συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 130 υπάλληλοι, δημιουργώντας τεράστιο έλλειμμα προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες. Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι αυξημένες ανάγκες προχωρήσαμε σε ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού, στον μερικό ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών και στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Μέσα στο 2013 προχωρήσαμε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο της ροής των εγγράφων και τα οφέλη από την ηλεκτρονική καταχώρηση, αρχειοθέτηση και διακίνηση των εγγράφων.

 

Στον οικονομικό τομέα, το 2013 συνεχίσαμε με τη λογική του εξορθολογισμού των δαπανών, της ιεράρχησης των αναγκών και της μη δημιουργίας ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Η μείωση στα λειτουργικά έξοδα ήταν εντυπωσιακή. Από τα περίπου 3.000.000,00 €  λειτουργικά έξοδα το 2011 φτάσαμε στο λιγότερο από 1.000.000,00 € το 2013.

 

Η αγροτική οικονομία και το εισόδημα των αγροτών αποτελεί τον έναν από τους δύο πυλώνες ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Το 2013 ήταν μία χρονιά ορόσημο για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, την ένταξη νέων καλλιεργειών, όπως το ρόδι και τα φαρμακευτικά φυτά, με καλές προοπτικές απορρόφησης στις διεθνείς αγορές, αλλά και κινητοποίησης για το μέλλον των Ομάδων Παραγωγών και Αγροτικών Ενώσεων. Δώσαμε έμφαση στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, στα σχέδια βελτίωσης, στην ενίσχυση της μελισσοκομίας και βιολογικής γεωργίας, στην επιμόρφωση των αγροτών και στην συνέχεια των περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την απονιτροποίηση και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης είχε μία ιδιαίτερη συμβολή στην υποστήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και πολλών νέων επαγγελματιών οι οποίοι αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στην τοπική αγορά, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Φυσικά συνεχίστηκαν οι εντατικοί έλεγχοι στις αγορές για την προστασία των καταναλωτών από υπερτιμολογήσεις, νοθείες, υγειονομικές ή αγορανομικές παραβάσεις και, μάλιστα, επιβλήθηκαν αρκετά πρόστιμα. 

 

Προτεραιότητα τα μεγάλα έργα αναπτυξιακών υποδομών

 

Η ολοκλήρωση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής είναι η αναγκαία και βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η ανάπτυξη. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας αυτήν τη στιγμή παρακολουθεί την εκτέλεση 14 έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, για τα οποία εντός του 2013 η απορρόφηση ξεπέρασε τα 10.000.000,00 €. Μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, των Ιδίων Πόρων και του ΤΕΟ υλοποιούνται ακόμη 26 περίπου μικρά και μεγάλα τεχνικά έργα.

 

Μεταξύ των σημαντικών αναπτυξιακών έργων που ολοκληρώθηκαν εντός του 2013 περιλαμβάνονται: το Νέο τριώροφο κτίριο Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας, η Περιβαλλοντική Αποκατάσταση-Ανάπλαση 28 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αλμωπία και στον Δήμο Πέλλας. Επίσης, σχεδόν ολοκληρώθηκαν το  9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας και το 4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Έδεσσας. Ο προϋπολογισμός των έργων αυτών ξεπέρασε τα 20.000.000,00 €.

Στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι και η Βελτίωση του τμήματος Άγρα – Βρυττά της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Φλώρινας – ΠΓΔΜ, συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 10.000.000,00 €.

 

Μέσω του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών του Ταμείου Εθνικών Οδών (ΤΕΟ) συνεχίστηκαν το 2013 τέσσερα (4) συνολικά έργα προϋπολογισμού 1.190.000,00€, ενώ μέσω του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών από Ιδίους Πόρους πραγματοποιήθηκαν 5 παρεμβάσεις – έργα συνολικού προϋπολογισμού 609.000,00€ περίπου.

 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανέπτυξε έναν μεγάλο αριθμό δράσεων Αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παράλληλα, προχώρησε σε ελέγχους και διοικητικές πράξεις επιβολής κυρώσεων σε αρκετές περιπτώσεις μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

Προστασία του Περιβάλλοντος και Κοινωνική Αλληλεγγύη

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ξεκινήσαμε το 2013 και υλοποιήσαμε με επιτυχία ένα καινοτομικό πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανελαίων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους, τις σχολικές κοινότητες, την εκκλησία, την εταιρία ανακύκλωσης «IonianRecycle» και τους πολίτες. Μέσω του προγράμματος εξασφαλίστηκαν ανταποδοτικά οφέλη για την προμήθεια, με χορηγία της εταιρίας ανακύκλωσης, πετρελαίου θέρμανσης σε σχολικές μονάδες και κοινωφελή ιδρύματα της Πέλλας.

 

Μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 κοινωνικές έρευνες παιδικής προστασίας, στεγαστικής συνδρομής και έρευνες για υιοθεσίες. Επίσης, καταβλήθηκαν σημαντικά ποσά σε κοινωνικά επιδόματα και ειδικά βοηθήματα. Στην Πέλλα, όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ένα ισχυρό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την συμμετοχή της Περιφέρειας, των Δήμων, της Ιεράς Μητρόπολης, επαγγελματικών ενώσεων και πολλών τοπικών φορέων και πολιτών πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση δράσεις υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  δώσαμε και φέτος μεγάλη έμφαση στην ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι άδειες οδήγησης και οι ανανεώσεις δίνονται τις περισσότερες φορές αυθημερόν. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε σημαντικές ανακατατάξεις στη δομή της υπηρεσίας, με την αναστολή λειτουργίας του ΚΤΕΟ και την ενίσχυση των περιφερειακών τμημάτων συγκοινωνιών, μεταφορών και επικοινωνιών.

 

Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει ιδιαίτερη μνεία στο έργο της Πολιτικής Προστασίας. Το 2013 ήταν μία καλή χρονιά, δεδομένου ότι είχαμε μόνο ένα έκτακτο περιστατικό με τις ισχυρές βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου που αντιμετωπίστηκε κατάλληλα και επιτυχώς με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων.

 

Με την Αναπτυξιακή Πέλλας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας επικεφαλής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης, προετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός δράσεων και πρωτοβουλιών. Την περίοδο που διανύουμε η Αναπτυξιακή υλοποιεί πέντε Κοινοτικά Προγράμματα και μεγάλο αριθμό τοπικών δράσεων με κοινοτική, εθνική και ιδιωτική χρηματοδότηση. Ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 20.000.000,00€.

 

Ο ρόλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι πρωτίστως αναπτυξιακός. Στην κατεύθυνση αυτή, το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε, θέσαμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο παρεμβάσεων επείγουσας προτεραιότητας στην πραγματική οικονομία της Πέλλας το οποίο, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που παρουσίασα, έχει αρχίσει και «αποδίδει καρπούς». Στην προσπάθειά μας δεν ήμασταν μόνοι. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μας προγραμματισμού είχαμε τακτική συνεργασία με τους Βουλευτές, τους Δημάρχους και όλους τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους. Πραγματοποιήσαμε μεγάλο αριθμό ειδικών συναντήσεων και ενημερωτικών ημερίδων. Οργανώσαμε πολλές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αγροτών, σε μία προσπάθεια ενδυνάμωσης του συνεταιριστικού αγροτικού κινήματος. Επίσης, τον Νοέμβριο οργανώσαμε μία μεγάλη επιχειρηματική συνάντηση στην Πέλλα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων του εξωτερικού ώστε να δώσουμε νέες δυνατότητες στους τοπικούς επιχειρηματίες για ανοίγματα στις διεθνείς αγορές. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται επίσης από τη συνεργασία που έχω με την ελληνική ομογένεια, με σειρά επαφών και συναντήσεων που έχει ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρηματικές συνεργασίες που αξιοποιούν την ποιοτική και γευστική υπεροχή των προϊόντων μας. Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν με έντονο ρυθμό και μέσα στο 2014. 

                

Συμπερασματικά, συγκρίνοντας τους δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας που κατέθεσαν οι υπηρεσίες με τους αντίστοιχους περσινούς, μπορούμε να μιλήσουμε για ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους σχεδόν τους τομείς της διοίκησης, προγραμματισμού και ανάπτυξης.

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τα στελέχη της Περιφέρειας για την υπεύθυνη και ενεργητική συμμετοχή τους στην υλοποίηση του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Επίσης, τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, τους συναδέλφους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους για την αγαστή συνεργασία που έχουμε με ορίζοντα το κοινό μας μέλλον.