οααΣας  προσκαλούμε να έλθετε  στην τακτική  συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου  Αλμωπίας (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα,  10   του μηνός Μαρτίου, έτους 2014 και ώρα  8  μ.μ. (20:00), για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η  συνεδρίαση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα:

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αίτηση του Ομίλου Αντισφαίρισης Αριδαίας,  για την μετατροπή του χώρου της κλειστής αγοράς Αριδαίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – γυμναστήριο και την εκμίσθωση από το Δήμο με τη νόμιμη διαδικασία.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ