φώτο αρχείου
φώτο αρχείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση, στο Δημαρχείο, την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 κι ώρα 19:00 , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Στάθη Ανδρεάδη, και με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Αποδοχή ποσού11.051,36€ για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Α΄ τριμήνου 2013,αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, ψήφιση πίστωσης.

2)Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2014.

3)Δημοτικά τέλη (ρυθμίσεις).

4)Δημοτικά τέλη (διαγραφές).

5)Οικονομική ενίσχυση ενδεών.

6)Επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.

7)Προγραμματισμός προσλήψεων 2014 προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ μηνών, (ανταποδοτικού χαρακτήρα).

8) Προγραμματισμός προσλήψεων 2014 προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ μηνών.

9)Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου (υδρονομείς).

10)Προγραμματισμός προσλήψεων 2014 προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (δίμηνα).

11)Εκμίσθωση με δημοπρασία του αριθ.475 αγροτεμαχίου 30.260 τ.μ. στην Τ.Κ. Σεβαστειανών.

12)Παραχώρηση έκτασης στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης & Αλμωπίας για την ανέγερση Ιερού Ναού στη Σκύδρα.

13)Παραγωγική άδεια.

14)Χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου.

15)Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων.

16)Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στις Τ.Κ. Δάφνης, Μανδάλου, Προφήτη Ηλία».

17)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Πετριάς, περιοχή Βάλτος».

18)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ειδών σιδήρου για φωτιστικά σώματα και παγκάκια.

19)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια σκυροδέματος και λοιπόν υλικών.

20) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια χρωμάτων.

21)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

22)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.

23)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού.

24) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια λαμπτήρων.