δεΣας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Γνωμοδότηση σχετικά με τις προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015.

2.            Συζήτηση σχετικά με τον κανονισμό άρδευσης περιοχής «Λόγγου» Έδεσσας.

3.            Αίτημα δημότη για ανταλλαγή δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου.

4.            Αίτημα δημότη για εκποίηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παναγίτσας, σύμφωνα με το Ν.3202/2003.

5.            Διαχείριση αδέσποτων ζώων.

6.            Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας» στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

7.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μ. Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου”.

8.            Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΔΕΥΑΕ, για την εκτέλεση των εργασιών αποχέτευσης ομβρίων στο πλαίσιο του έργου “Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών”.

9.            Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των ποταμοβραχιόνων, στα πλαίσια υλοποίησης του  έργου «Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της», κατ΄ εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.  

10.Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας.

11.  Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής για κατάληψη αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Καρυδιάς.

12.  Απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού της Ν.Ε.Λ.Ε. σε λογαριασμό του Δήμου.

13.              Οικονομική επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Ευ ζην».

14.              Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας.

15.              Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. 

16.  Χορήγηση στους αιτούντες, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄.

17.  Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2013.

18.  Αντικατάσταση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

19.  Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Πέλλας «ΟΡΑΜΑ».

20.Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην πόλη της Έδεσσας για την υλοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων.

21.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση ιδιοκτησιών του Δήμου στην Δ.Ε.Υ.Α.Ε.