δσΗ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση, στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 27Φεβρουαρίου 2014 κι ώρα 12:30, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοϊδη Δημάρχου Σκύδρας και με την εξής θεματολογία :

1)Παραχώρηση τμήματος του αρ.526 αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 4.000 τ.μ. για την ανέγερση Ιερού Ναού στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών.

2)Εκμίσθωση με δημοπρασία του αρ.475 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Σεβαστειανών συνολικής έκτασης 30.260 τ.μ.

3)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4)Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

5)χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής.