3Ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου με το συνδυασμό“ ΠΕΛΛΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” και συντάσσομαι με τον Στάθη Καστερίδη, στην πορεία για την αναγέννηση του Δήμου Πέλλας.

Ιορδάνης Θεοδοσιάδης

Ελεύθερος Επαγγελματίας